Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
36/DB/2022
Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie pieczątek do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 9-06-2022 r. do godz. 14:00 02.06.2022 09.06.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 02.06.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 02.06.2022
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 02.06.2022
30/ST/2022
Stała konserwacja, bieżące usunięcie awarii i uszkodzeń elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu wideodomofonu, monitoring systemu w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 15.06.2022 r. do godz. 14:00 01.06.2022 15.06.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 01.06.2022
Załącznik nr 1.1 - Elementy wchodzące w skład SSWIN 01.06.2022
Załącznik nr 1.2 - Zespół czynności konserwacyjnych SSWIN 01.06.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 01.06.2022
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 06.06.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia II do zapytania ofertowego. Zmiana terminu składania ofert z 08.06.2022 r. godz. 14:00 na 15.06.2022 r. godz. 14:00 07.06.2022
Wyjaśnienia III do zapytania ofertowego 08.06.2022
Protokół z wizji lokalnej 13.06.2022
Wyjaśnienia IV do zapytania ofertowego 14.06.2022
27/DB/2022
Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa).Termin składania ofert: do dnia 25.05.2022 do godz. 14:00. 13.05.2022 25.05.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 13.05.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 13.05.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego. 19.05.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 19.05.2022 r. 19.05.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - zmieniony w dniu 19.05.2022 r. 19.05.2022
26/DR/2022
Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 19.05.2022 do godz. 14:00. 11.05.2022 19.05.2022
Załącznik nr 1.1 - Szacunek głównych ziemiopłodów 11.05.2022
Załącznik nr 1.2 - Szacunek siano z łąk trwałych 11.05.2022
Załącznik nr 1.3 - Szacunek owoce 11.05.2022
Załącznik nr 1.4 - Szacunek warzywa 11.05.2022
Załącznik nr 1.5 - Szacunek warzywa pod osłonami 11.05.2022
Załącznik nr 2.1 - Opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów 11.05.2022
Załącznik nr 2.2 - Opis warunków wpływających na wysokość produkcji z łąk trwałych 11.05.2022
Załącznik nr 2.3 - Opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów owoców 11.05.2022
Załącznik nr 2.4 - Opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów warzyw 11.05.2022
Załącznik nr 3.1 - Formularz ofertowy dla części 1-18 11.05.2022
Załącznik nr 3.2 - Formularz ofertowy dla części 19 11.05.2022
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 13.05.2022
28/DB/2022
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w bloku A w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Etap I”. Termin składania ofert: do dnia 13 maja 2022 r. do godz. 13:00. 05.05.2022 13.05.2022
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 05.05.2022
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 05.05.2022
24/RN/2022
Wykonanie usługi opracowania kosztorysów budowlanych na podstawie gotowych, modelowych przedmiarów robót dla potrzeb obliczenia parytetu siły nabywczej (PPP) w 2022 roku. Termin składania ofert: 14.04.2022 r. do godz. 14:00 07.04.2022 14.04.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 07.04.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 07.04.2022
Załącznik nr 3 - Szablon raportu z badania cen w budownictwie 07.04.2022
Załącznik nr 4 - Przykładowe karty kosztorysowe z badania realizowanego w 2021 roku oraz wzór kwestionariusza średnich stawek godzinowych w budownictwie 07.04.2022
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 12.04.2022
25/BP/2022
Wykonanie oceny produktów pod kątem metodologicznym dostarczonych w ramach grantu „Zaufane inteligentne statystyki - Web Intelligence Network - 2020-PL-SmartStat” w latach 2022–2025 z zakresu rozwoju oprogramowania na potrzeby pozyskiwania, procesowania i analizowania danych z nowych źródeł. Perform an evaluation of the products in terms of methodology delivered under the grant "Trusted Intelligent Statistics - Web Intelligence Network - 2020-PL-SmartStat" from 2022 to 2025 in the field of software development for capturing, processing and analyzing data from new sources. Termin składania ofert: do dnia 14-04-2022 r. do godz. 10:00. 07.04.2022 14.04.2022
Request for proposal 07.04.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 07.04.2022
Załącznik nr 1 - Appendix no. 1 „Description of the subject matter of the contract" 07.04.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 07.04.2022
Załącznik nr 2 - Appendix no. 2 Offer 07.04.2022
22/DB/2022
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r., z zastrzeżeniem, że realizacja umowy rozpocznie się nie wcześniej niż 1.07.2022 roku. 31.03.2022 07.04.2022
Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 31.03.2022
Zał. Nr 2 – Formularz ofertowy 31.03.2022
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 04.04.2022
21/DB/2022
Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 01-04-2022 do godziny 14:00. 25.03.2022 01.04.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 25.03.2022
Załącznik nr 2.1 – Formularz oferty dla części I 25.03.2022
Załącznik nr 2.2 – Formularz oferty dla części II 25.03.2022
Załącznik nr 3.1 – Formularz cenowy dla części I 25.03.2022
Załącznik nr 3.2 – Formularz cenowy dla części II 25.03.2022
20/DK/2022
Zakup fotobazy na potrzeby statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 30-03-2022 r. do godz. 12:00 23.03.2022 30.03.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 23.03.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 23.03.2022
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 20.02.2024 15:06
Sprawdź historię zmian
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    32
Do góry