Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
64/DB2022
Budowa systemu klimatyzacji typu split w oparciu o urządzenia inwerterowe w pomieszczeniach 155a, 155b, 150, 144, 152, 655, P047b w budynku Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert do dnia 26 września 2022 r. do godz. 11:00. W dniu 21 września 2022 r. o godzinie 11:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe i, że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. UWAGA: Z uwagi na konieczność wejścia do strefy objętej kontrolą dostępu, wykonawcy przybywający na wizję powinni mieć ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się nie później niż na 15 minut przed terminem przeprowadzenia wizji w recepcji znajdującej się w holu głównym GUS przy al. Niepodległości 208. 19.09.2022 26.09.2022
Załącznik 1 – Formularz ofertowy 19.09.2022
Protokół z wizji lokalnej 21.09.2022
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 22.09.2022
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego II 22.09.2022
62/DB/POIŚ/2022
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja węzła cieplnego oraz montaż instalacji schładzającej powietrze w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert do dnia 19.09.2022 r. do godz. 10:00 12.09.2022 19.09.2022
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 12.09.2022
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 12.09.2022
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 15.09.2022
54/BK/2022
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zdalnych dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 15 września 2022 r., godzina 10:00. 08.09.2022 15.09.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla części I, II i III 08.09.2022
Załącznik nr 2.1 – Formularz ofertowy dla części I 08.09.2022
Załącznik nr 2.2 - Formularz ofertowy dla części II 08.09.2022
Załącznik nr 2.3 - Formularz ofertowy dla części III 08.09.2022
Załącznik RODO 08.09.2022
61/DB/2022
Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i napraw agregatu prądotwórczego JD 150 zlokalizowanego na terenie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 21 września 2022 r. do godz. 14:00 07.09.2022 21.09.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 07.09.2022
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 07.09.2022
Załącznik RODO 07.09.2022
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 61/DB/2022 16.09.2022
Modyfikacja zapytania ofertowego 16.09.2022
Wyjaśnienia II do zapytania ofertowego 19.09.2022
Wyjaśnienia III do zapytania ofertowego 20.09.2022
53/GP-RRL/2022
Zakup i dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników konferencji organizowanych przez Rządową Radę Ludnościową. Termin składania ofert: 12 września 2022 r., godzina 10:00. 05.09.2022 12.09.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 05.09.2022
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 05.09.2022
Załącznik RODO 05.09.2022
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 53/GP-RRL/2022 09.09.2022
52/DB/2022
Zakup i dostawa znaków pionowych wraz z montażem oraz oznakowanie poziome terenu GUS przy Al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 19 sierpnia 2022 r., piątek, godzina 10:00 12.08.2022 19.08.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 12.08.2022
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w formacie PDF 12.08.2022
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w formacie DOCX 12.08.2022
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy w formacie PDF 12.08.2022
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy w formacie XLSX 12.08.2022
Załącznik RODO 12.08.2022
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 18.08.2022
49/RN/2022
Badanie rynku wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych oraz wycena wybranych reprezentantów w tym zakresie dla potrzeb obliczenia parytetu siły nabywczej (PPP) w 2023 r. Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2022 r. do godziny 13:00. 02.08.2022 10.08.2022
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 02.08.2022
Załącznik nr 2 - Szablon raportu z badania rynku i badania cen wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych 02.08.2022
Załącznik nr 3 - Przykładowe karty kwestionariuszy wstępnego rozeznania rynku, badania rynku i badania cen 02.08.2022
47/BK/2022
Przeprowadzenie oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze za pomocą wywiadów. Termin składania ofert: do dnia 3-08-2022 r. do godz. 14:00. 27.07.2022 03.08.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 27.07.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 27.07.2022
46/DR/2022
Wykonanie pracy badawczej w zakresie plonów ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 27 lipca 2022 r. do godziny 12:00. 19.07.2022 27.07.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 19.07.2022
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 19.07.2022
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 25.07.2022
44/DB/2022
Zakup i dostawa środków czystości do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208.Termin składania ofert: 25 lipca 2022 r., godzina 14:00. 18.07.2022 25.07.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 18.07.2022
Załącznik nr 1 do OPZ 18.07.2022
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 18.07.2022
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 18.07.2022
Załącznik RODO 18.07.2022
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 19.07.2022
Wyjaśnienia nr 2 do zapytania ofertowego 22.07.2022
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 08.07.2024 11:26
Sprawdź historię zmian
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    33
Do góry