Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
33/ST/2018
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług eksperckich przy przygotowaniu dokumentacji pozakonkursowej w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) dla projektu „Wrota Statystyki”, w szczególności w zakresie analizy ekonomicznej i finansowej, analizy popytu, analizy kosztów i korzyści projektu, analizy ryzyka i analizy otoczenia projektu. Termin składania ofert: 22-06-2018 r.; do godziny 10:00. 14.06.2018 22.06.2018
Formularz oferty 14.06.2018
Wzór umowy 14.06.2018
35/DB/2018
Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż drzwi w Głównym Urzędzie Statystycznym, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1627, PN-EN 12209, PN-EN 12320. Termin składania ofert: 20-06-2018, do godz. 10:00 13.06.2018 20.06.2018
Formularz oferty 13.06.2018
Wzór umowy 13.06.2018
Protokół z wizji lokalnej 18-06-2018 18.06.2018
28/GP-RRL/2018/P
Zapytanie ofertowe: Opracowanie rozdziału do Raportu Rządowej Rady Ludnościowej "Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017 – 2018 – Zdrowie Publiczne". Termin składania ofert: 11-06-2018 r., do godz. 10:00. Postępowanie powtórzone w zakresie cz. II. 04.06.2018 11.06.2018
Formularz oferty dla Części nr II 04.06.2018
Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 04.06.2018
Załącznik nr 1 do OPZ 04.06.2018
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór umowy 04.06.2018
26/BBI/2018/P
Zapytanie ofertowe: Stała konserwacja oraz bieżące usuwanie awarii i uszkodzeń elektronicznego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu zainstalowanego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 8-06-2018 r., do godz. 10:00. Postępowanie powtórzone. 01.06.2018 08.06.2018
Opis przedmiotu zamówienia 01.06.2018
Formularz oferty 01.06.2018
Wzór umowy 01.06.2018
Załącznik nr 3 do umowy 01.06.2018
Załącznik nr 4 do umowy 01.06.2018
Załącznik nr 5 do umowy 01.06.2018
Załącznik nr 6 do umowy 01.06.2018
Załącznik nr 7 do umowy 01.06.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 05.06.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 06.06.2018
21/DI/2018/P
Zakup oraz dostawa materiałów reklamowych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych skierowanych do pracowników statystyki publicznej z okazji 100-lecia GUS. Termin składania ofert: 06-06-2018; do godz. 10:00. Postępowanie powtórzone. 30.05.2018 06.06.2018
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia 30.05.2018
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz oferty 30.05.2018
Wzór umowy 30.05.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 04.06.2018
28/GP-RRL/2018
Opracowanie rozdziałów do Raportu Rządowej Rady Ludnościowej Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017-2018 25.05.2018 04.06.2018
Formularz oferty dla części 1 25.05.2018
Formularz oferty dla części 2 25.05.2018
Opis przedmiotu zamówienia 25.05.2018
Załącznik do opisu przdmiotu zamówienia - wymogi edytorskie 25.05.2018
Wzór umowy - część 1 25.05.2018
Wzór umowy - część 2 25.05.2018
Formularz oferty dla Części 1 - zmieniony dnia 29-05-2018 r. 29.05.2018
Formularz oferty dla Częsci 2 - zmieniony dnia 29-05-2018 r. 29.05.2018
Informacja do Zapytania ofertowego 29.05.2018
27/DR/2018
Zapytanie ofertowe: Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert 04-06-2018 godzina 14:00 25.05.2018 06.06.2018
Załącznik nr 1.1 do Zapytania ofertowego – szacunek głównych ziemiopłodów 25.05.2018
Załącznik nr 1.2 do Zapytania ofertowego – szacunek siano z łąk trwałych 25.05.2018
Załącznik nr 1.3 do Zapytania ofertowego – szacunek owoce 25.05.2018
Załącznik nr 1.4 do Zapytania ofertowego – szacunek warzywa 25.05.2018
Załącznik nr 2.1 do Zapytania ofertowego – opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów 25.05.2018
Załącznik nr 2.2 do Zapytania ofertowego – opis warunków wpływających na wysokość produkcji z łąk trwałych 25.05.2018
Załącznik nr 2.3 do Zapytania ofertowego – opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów owoców 25.05.2018
Załącznik nr 2.4 do Zapytania ofertowego – opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów warzyw 25.05.2018
Załącznik nr 3.1 do Zapytania ofertowego – formularz oferty dla Części nr 1-18 25.05.2018
Załącznik nr 3.2 do Zapytania ofertowego – formularz oferty dla Części nr 19 25.05.2018
Załącznik nr 4.1 do Zapytania ofertowego – wzór umowy dla Części nr 1-3 25.05.2018
Załącznik nr 4.2 do Zapytania ofertowego – wzór umowy dla Części nr 4 25.05.2018
Załącznik nr 4.3 do Zapytania ofertowego – wzór umowy dla Części nr 5 25.05.2018
Załącznik nr 4.4 do Zapytania ofertowego – wzór umowy dla Części nr 6-7 25.05.2018
Załącznik nr 4.5 do Zapytania ofertowego – wzór umowy dla Części nr 8-10 25.05.2018
Załącznik nr 4.6 do Zapytania ofertowego – wzór umowy dla Części nr 11 25.05.2018
Załącznik nr 4.7 do Zapytania ofertowego – wzór umowy dla Części nr 12 25.05.2018
Załącznik nr 4.8 do Zapytania ofertowego – wzór umowy dla Części nr 13-16 25.05.2018
Załącznik nr 4.9 do Zapytania ofertowego – wzór umowy dla Części nr 17 25.05.2018
Załącznik nr 4.10 do Zapytania ofertowego – wzór umowy dla Części nr 18 25.05.2018
Załącznik nr 4.11 do Zapytania ofertowego – wzór umowy dla Części nr 19 25.05.2018
Informacja dla wszystkich zainteresowanych 28.05.2018
Załącznik nr 3.1 do Zapytania ofertowego - formularz oferty dla Części nr 1-18 zmieniony w dniu 28-05-2018 28.05.2018
Załącznik nr 3.2 do Zapytania ofertowego - formularz oferty dla Części nr 19 zmieniony w dniu 28-05-2018 28.05.2018
Modyfikacja informacji dla wszystkich zainteresowanych 29.05.2018
Informacja dla wszystkich zainteresowanych – zmieniona dnia 29-05-2018 r. 29.05.2018
Modyfikacja Zapytania ofertowego 30.05.2018
Załącznik nr 3.1 do Zapytania ofertowego - formularz oferty dla Części nr 1-18 zmieniony w dniu 30-05-2018 30.05.2018
Załącznik nr 3.2 do Zapytania ofertowego - formularz oferty dla Części nr 19 zmieniony w dniu 30-05-2018 30.05.2018
26/BBI/2018
Zapytanie ofertowe: Stała konserwacja oraz bieżące usuwanie awarii i uszkodzeń elektronicznego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu zainstalowanego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 30-05-2018 r., do godz. 10:00 23.05.2018 30.05.2018
Opis przedmiotu zamówienia 23.05.2018
Formularz oferty 23.05.2018
Wzór umowy 23.05.2018
Załącznik nr 3 do umowy 23.05.2018
Załącznik nr 4 do umowy 23.05.2018
Załącznik nr 5 do umowy 23.05.2018
Załącznik nr 6 do umowy 23.05.2018
Załącznik nr 7 do umowy 23.05.2018
Informacja dla wszystkich zainteresowanych 28.05.2018
Formularz oferty zmieniony 28-05-2018 28.05.2018
25/BA/2018
Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż drzwi w Głównym Urzędzie Statystycznym, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Termin składania ofert: 30-05-2018, do godz. 15:00 23.05.2018 30.05.2018
Formularz oferty 23.05.2018
Wzór umowy 23.05.2018
23/BA/2018
Zapytanie ofertowe: Monitorowanie transmisji sygnałów z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w budynku GUS i transmisja alarmu pożaru urządzeniem transmisji alarmu do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przez okres 3 lat. Termin składania ofert: 24-05-2018 r., do godz. 15.00 16.05.2018 24.05.2018
Załącznik nr 1 - Wykaz wykonanych usług 16.05.2018
Formularz oferty 16.05.2018
Wzór umowy 16.05.2018
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 08.07.2024 11:26
Sprawdź historię zmian
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry