Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
24/BA/2018
Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostawa koszulek dla członków sekcji biegowej Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 23-05-2018; do godz. 12:00 16.05.2018 23.05.2018
Opis przedmiotu zamówienia 16.05.2018
Formularz oferty 16.05.2018
Wzór umowy 16.05.2018
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego 21.05.2018
22/BOK/2018
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. Doskonalenia technik legislacyjnych- praktycznego wykorzystania szablonu aktów prawnych 08.05.2018 15.05.2018
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia 08.05.2018
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór umowy 08.05.2018
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Formularz oferty 08.05.2018
17/BA/2018
Zapytanie ofertowe: Konserwacja i czynności naprawcze instalacji hydrantowej i gaśnic GUS i CBiES GUS w Jachrance w 2018 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. ws. ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Termin składania ofert: 17-05-2018; do godz. 15:00 08.05.2018 17.05.2018
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Wykaz wykonanych usług 08.05.2018
Formularz oferty 08.05.2018
Wzór umowy 08.05.2018
21/DI/2018
Zakup oraz dostawa materiałów reklamowych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych skierowanych do pracowników statystyki publicznej z okazji 100-lecia GUS. Termin składania ofert: 07-05-2018; do godz. 10:00 24.04.2018 07.05.2018
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia 24.04.2018
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz oferty 24.04.2018
Wzór umowy 24.04.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 27.04.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego OPZ - zmieniony 27-04-2018 27.04.2018
Logo złote poglądowe (plik w formacie JPG) 27.04.2018
Logo jubileuszowe, wariant achromatyczny (plik w formacie JPG) 27.04.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 1 29.05.2018
20/GP-RRL/2018
Zapytanie ofertowe: Opracowanie recenzji merytorycznej i wydawniczej publikacji "Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej". Termin składania ofert: 26-04-2018 r., do godz. 10:00 19.04.2018 26.04.2018
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 19.04.2018
Formularz oferty 19.04.2018
18/BOK/2018
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej. 16.04.2018 20.04.2018
Formularz oferty 16.04.2018
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 16.04.2018
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 16.04.2018
16/BA/2018
Zapytanie ofertowe: Sukcesywny zakup wraz z dostawą i rozładunkiem odzieży roboczej dla pracowników GUS, zgodnie z zestawieniem asortymentowo-ilościowym. Termin składania ofert: 03-04-2018 r., do godz. 16.15 26.03.2018 03.04.2018
Formularz oferty 26.03.2018
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 26.03.2018
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 26.03.2018
15/BOK/2018
Zapytanie ofertowe: Zakup wraz z dostawą bonów towarowych na potrzeby Europejskiego Konkursu Statystycznego w ramach umowy o dotację nr 11102.2017.009-2017.551. Termin składania ofert: 21-03-2018 r., do godz. 10:00 16.03.2018 21.03.2018
Formularz oferty 16.03.2018
11/BA/2018
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 3 sztuk ekspresów ciśnieniowych do kawy z młynkiem i 3 sztuk kuchenek mikrofalowych. Termin składania ofert: 22-03-2018 r., do godz. 12:00 13.03.2018 22.03.2018
Formularz oferty 13.03.2018
5/BA/2018
Zapytanie ofertowe: Sukcesywny zakup wraz z dostawą i rozładunkiem odzieży roboczej dla pracowników GUS, zgodnie z zestawieniem asortymentowo–ilościowym, które stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Termin składania ofert: 20-03-2018 r., do godz. 16:15 13.03.2018 20.03.2018
Formularz oferty 13.03.2018
Zał. nr 1 - zestawienie asortymentowo-ilościowe 13.03.2018
Zał. nr 2 - opis odzieży do zestawienia 13.03.2018
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 08.07.2024 11:26
Sprawdź historię zmian
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry