Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
83/DB/2018
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa mebli biurowych oraz akcesoriów do krzeseł konferencyjnych i obrotowych na potrzeby komórek organizacyjnych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 29-10-2018 r., do godz. 10:00 19.10.2018 29.10.2018
Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia 19.10.2018
Załącznik nr 2. Formularz oferty 19.10.2018
Formularz cenowy 19.10.2018
Rysunek 3 19.10.2018
Rysunek 4 19.10.2018
Rysunek 4a 19.10.2018
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 26.10.2018
80/GP-RRL/2018
Zapytanie ofertowe: Wykonanie redakcji językowej opracowania Rządowej Rady Ludnościowej: „Sytuacja demograficzna Polski – Raport 2017 - 2018”. Termin składania ofert: 25.10.2018, do godz. 10:00 17.10.2018 25.10.2018
Formularz oferty 17.10.2018
Modyfikacja zapytania ofertowego 19.10.2018
76/DB/2018
Zapytanie ofertowe: Wykonanie rocznego przeglądu konserwacyjnego agregatu prądotwórczego JD 150 zlokalizowanego na terenie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 22-10-2018, godz. 10:00 12.10.2018 22.10.2018
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 12.10.2018
Formularz oferty 12.10.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego. Przedłużenie terminu składania ofert do 22-10-2018 godz. 10.00 15.10.2018
Wyjaśnienia II do zapytania ofertowego 16.10.2018
Protokół z wizji lokalnej 18.10.2018
74/GP/2018
Zapytanie ofertowe: Wybicie odznaki honorowej „Za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej”, wykonanie etui na odznaki oraz wykonanie dyplomów i okładek do dyplomów stwierdzających nadanie odznaki. Termin składania ofert: 17-10-2018, godz. 10:00 11.10.2018 17.10.2018
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 11.10.2018
Formularz oferty 11.10.2018
68/DB/2018/P
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa: obiektywu fotograficznego z mocowaniem typu F o uniwersalnym zakresie ogniskowych 18-270 mm lub równoważnej posiadający jasność minimum f/3,5-6,3, wyposażony w autofuks; zewnętrznej lampy błyskowej z dyfuzorem, pracująca w trybach manualnych oraz i-TTL; namiotu bezcieniowego wykonanego z nylonu fotograficznego, o wymiarach 50x50x50 mm z dedykowanym oświetleniem. Termin składania ofert: 19-10-2018, godz. 16:15. 10.10.2018 19.10.2018
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 10.10.2018
72/ST/2018
Zapytanie ofertowe: Dostawa etykiet samoprzylepnych PCV o wymiarach 85 mm x 54 mm na podkładzie plastikowym do identyfikatorów osobowych pracowników urzędu, kompatybilne z drukarką Ewolius Zenius, w ilości 2000 szt. oraz zestawu czyszczącego kompatybilnego z drukarką Evolius Zenius, będącej w zasobach GUS - 1 szt. Terminskładania ofert: 16-10-2018 r., godz. 10:00 08.10.2018 16.10.2018
Załącznik - Formularz oferty 08.10.2018
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 09.10.2018
75/ST/POPC/2018
Zapytanie ofertowe: Opracowanie, wykonanie i dostawa materiałów służących promocji Projektu, pt. „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS) realizowanego w ramach 2 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: 15-10-2018 r. godz. 14:00 05.10.2018 15.10.2018
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 05.10.2018
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań 05.10.2018
Załącznik nr 3 - Wykaz osób po stronie Zamawiającego 05.10.2018
Załącznik nr 4 - Wyciąg z Ksiegi Identyfikacji Wizualnej GUS Elementy Graficzne 05.10.2018
Załącznik nr 5 - Wyciąg z Ksiegi Identyfikacji Wizualnej GUS Logo GUS 05.10.2018
Załącznik nr 6 - Wyciąg z Ksiegi Identyfikacji Wizualnej GUS Typografia 05.10.2018
Załącznik nr 7 - Wyciąg z Ksiegi Identyfikacji Wizualnej GUS Kolorystyka 05.10.2018
70/ST/2018
Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi w zakresie stałej konserwacji oraz usuwania awarii i uszkodzeń systemu telewizji przemysłowej (CCTV) w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: 09-10-2018, godz. 10:00. 02.10.2018 09.10.2018
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 02.10.2018
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 02.10.2018
Załącznik nr 3 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 02.10.2018
Załącznik nr 4 - Zakres czynności konserwacyjnych 02.10.2018
Wyjaśnienia 05.10.2018
73/DB/2018
Zapytanie ofertowe: Wymiana hydrantu nadziemnego na terenie wewnętrznym Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 09-10-2018, godz. 10:00. 02.10.2018 09.10.2018
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 02.10.2018
71/DB/2018
Zapytanie ofertowe: Zagospodarowanie fragmentu terenu przed Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z montażem masztów. Termin składania ofert: 05-10-2018 r. do godz. 10:00. 27.09.2018 08.10.2018
Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części 1 27.09.2018
Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części 2 27.09.2018
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 27.09.2018
Załącznik nr 3 - Projekt budowlany 27.09.2018
Załącznik nr 4 - Pozwolenie na wykonanie robót 27.09.2018
Załącznik nr 5 - Przedmiar robót 27.09.2018
Załącznik nr 6 - Rysunek zagospodarowanie terenu 27.09.2018
Załącznik nr 7 - Zagospodarowanie terenu rysunek wykonawczy 27.09.2018
Załącznik nr 8 - Rzut fundamentów 27.09.2018
Załącznik nr 9 - Wykaz osób 27.09.2018
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 28.09.2018
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 08.07.2024 11:26
Sprawdź historię zmian
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry