Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
60/DFK/2015
Zapytanie ofertowe: Udzielanie Zamawiającemu pomocy formalno-prawnej oraz wsparcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych. Termin składania ofert: 22-05-2015 r., do godz. 14.00 15.05.2015 26.05.2015
Formularz oferty 15.05.2015
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 19.05.2015
Wyjaśnienia i modyfikacja zapytania ofertowego oraz formularza oferty 19.05.2015
Zapytanie ofertowe 19.05.2015 r. 19.05.2015
Formularz oferty 19.05.2015 r. 19.05.2015
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego II. Zmiana terminu składania ofert: do dnia 26-05-2015 r., do godz. 10.00 21.05.2015
45/PK/2015
Zapytanie ofertowe: Zakup oprogramowania do prowadzenia przestrzennych analiz sieciowych oraz szkolenia w zakresie korzystania z oprogramowania. Termin składania ofert: 19-05-2015 r., do godz. 10.00 12.05.2015 19.05.2015
Formularz oferty 12.05.2015
59/BBI/2015
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego dla 22 pracowników jednostek organizacyjnyhc służb statystyki publicznej realizujących zadania obronne oraz przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu jednego kompletu materiałów szkoleniowych, wykorzystywanych w ramach prowadzonego szkolenia. Termin składania ofert: 18-05-2015 r., do godz. 16.15 11.05.2015 18.05.2015
Formularz oferty 11.05.2015
43/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Sukcesywna usługa prania oraz prasowania bielizny wraz z transportem z i do ośrodka "Goplana" w Świnoujściu, ul. Żeromskiego 6. Termin składania ofert: 18-05-2015 r., do godz. 12.00 07.05.2015 18.05.2015
Formularz oferty 07.05.2015
58/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu wzmocnienia stropów nad piwnicami magazynu Centralnej Biblioteki Statystycznej w budynku D Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 12-05-2015 r., do godz. 16.00. Zamawiający przewiduje mozliwość wizji lokalnej dla oferentów w dniu 07-05-2015 r., o godz. 10.00 pod adresem Warszawa, al. Niepodległości 208 05.05.2015 12.05.2015
Formularz oferty 05.05.2015
53/BOK/2015
Zapytanie ofertowe: Szkolenie BHP i p.poż. Termin składania ofert: 14-05-2015 r. 04.05.2015 14.05.2015
Formularz oferty 04.05.2015
Modyfikacja zapytania ofertowego 08.05.2015
Aktualny Formularz Oferty 08.05.2015
Zapytanie ofertowe 08.05.2015
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 13.05.2015
57/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług przygotowania do sezonu w zakresie wieszania firan, mycia: okien, mebli i sprzętu, podłóg, toalet i żyrandoli środkami czystościowymi własnymi w budynku Ośrodka "Goplana" w Świnoujściu. Termin składania ofert: 07-05-2015 r, do godz. 15.00 30.04.2015 07.05.2015
Formularz oferty - cz. 1 30.04.2015
Formularz oferty - cz. 2 30.04.2015
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 07.05.2015
54/BA/2015
Świadczenie usług codziennego sprzątania, prac związanych z obsługą recepcji w budynku Ośrodka „Goplana" w Świnoujściu 23.04.2015 30.04.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 23.04.2015
52/POIG/2015
Zapytanie ofertowe: Usługa realizacji szkoleń doskonalących indywidualne kompetencje członków zespołu projektowego z zarządzania projektami w metodyce PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation i certyfikowanym podręcznikiem dla każdego uczestnika szkolenia oraz zapewnienie sali szkoleniowej i wyżywienia dla wszystkich uczestników podczas 3 dni szkolenia w ramach projektu Portal Geostatystyczny - Faza II. Termin składania ofert: 23-04-2015 r., do godz. 14.00 16.04.2015 23.04.2015
Formularz oferty 16.04.2015
51/DR/2015
Zapytanie ofertowe: Wykonanie szacowania produkcji z użytków zielonych z wykorzystaniem informacji dostarczanych przez drony. Termin składania ofert: 16-04-2015 r., godz. 12.00 09.04.2015 16.04.2015
Formularz oferty 09.04.2015
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 30.04.2024 14:22
Sprawdź historię zmian
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    13
Do góry