Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
23/SISP-2/2015
Zapytanie ofertowe: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w 3 zadaniach dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego, punktu sprzedaży publikacji CIS oraz czytelni CBS w budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie w celu zwiększenia dostępności e-usług oraz zasobów informacyjnych statystyki publicznej na potrzeby realizacji zadan projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2). Termin składania ofert: 26-02-2015 r., do godz. 12.00 18.02.2015 26.02.2015
Formularz oferty 18.02.2015
22/SISP-2/2015
Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu aranżacji w 3 zadaniach dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego, punktu sprzedaży publikacji CIS oraz czytelni CBS w budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie w celu zwiększenia dostępności e-usług oraz zasobów informacyjnych statystyki publicznej na potrzeby realizacji zadań projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2). Termin składania ofert: 26-02-2015 r. do godz. 12.00 18.02.2015 26.02.2015
Formularz oferty 18.02.2015
8/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 25-02-2015 r. 18.02.2015 25.02.2015
Formularz oferty 18.02.2015
Odpowiedzi na zadane pytania 24.02.2015
14/SISP-2/2015
Zapytanie ofertowe: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją modernizacji podręcznych magazynów Centralnej Biblioteki Statystycznej w celu zapewnienia dostępu do zasobów CBS na zasadach otwartego zasobu na potrzeby projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej -2 (SISP-2) w budynku "D" Głównego Urzędu Statystycznego przy Al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: 20-02-2015 r., do godz. 14.00 13.02.2015 20.02.2015
Formularz oferty 13.02.2015
15/SISP-2/2015
Zapytanie ofertowe: Digitalizacja zbiorów Centralnej Biblioteki Statystycznej tworzących tzw. Narodowy Zasób Biblioteczny (NZB) - część II na potrzeby realizacji zadań projektu SISP-2. Termin składania ofert: 20-02-2015 r., do godz. 12:00 11.02.2015 20.02.2015
Formularz oferty 11.02.2015
Załącznik nr 1 11.02.2015
Załącznik nr 2 11.02.2015
Załącznik nr 3 11.02.2015
6/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostawa książek i publikacji specjalistycznych na potrzeby GUS w latach 2015-2017. Termin składania ofert: 19-02-2015 r., do godz. 12.00 11.02.2015 19.02.2015
Formularz oferty 11.02.2015
11/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Sukcesywna kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do ośrodka GOPLANA w Świnoujściu, ul. Żeromskiego 6. Termin składania ofert: 16-02-2015, do godz. 10.00 09.02.2015 23.02.2015
Formularz oferty 09.02.2015
Odpowiedzi na zadane pytania 10.02.2015
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 13.02.2015
Modyfikacja formularza oferty - zmiana terminu składania ofert: 23-02-2015 r., do godz. 12.00 13.02.2015
10/SISP-2/2015
Zapytanie ofertowe: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Wykonanie instalacji systemu powiadamiania DSO i systemu sygnalizacji pożaru SSP w bloku A, B, D Głównego Urzędu Statystycznego na potrzeby projektu Systemu Informacyjnego Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2)” oraz zadania „Wykonanie instalacji lokalnej sieci LAN i zasilania gwarantowanego w budynkach A, B, C, D Głównego Urzędu Statystycznego w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2). Termin składania ofert: 13-02-2015 r., do godz. 12:00 06.02.2015 13.02.2015
Formularz oferty 06.02.2015
Protokół z wizji lokalnej 11.02.2015
7/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług transportu dla Głównego Urzędu Statystycznego, w tym na potrzeby projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Termin składania ofert: 12-02-2015 r., do godz. 10.00 06.02.2015 12.02.2015
Formularz oferty 06.02.2015
Odpowiedzi na zadane pytania 06.02.2015
Odpowiedzi na zadane pytania 2 11.02.2015
5/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2015- 2016. Termin składania ofert: 09-02-2015 r., do godz. 10.00 03.02.2015 09.02.2015
Treść oferty 03.02.2015
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 03.02.2015
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 03.02.2015
Załącznik nr 3 - Wzór protokołu odbioru dostawy 03.02.2015
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego 04.02.2015
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 16.04.2024 14:16
Sprawdź historię zmian
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    13
Do góry