Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
27/BOK/2015
Zapytanie ofertowe: Szkolenia rozwojowe dla uczestników Development Center. Termin składania ofert: 11-03-2015 r., do godz. 12.00 04.03.2015 12.03.2015
Oferta 04.03.2015
Modyfikacja zapytania ofertowego - termin składania ofert został przedłużony do 12-03-2015 r., godz. 8.00 05.03.2015
Formularz oferty (plik w formacie doc) 11.03.2015
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 11.03.2015
21/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Zakup samojezdnego ciągnika do koszenia trawy dla Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 12-03-2015 r. 04.03.2015 12.03.2015
Treść oferty 04.03.2015
Odpowiedzi na zadane pytania 10.03.2015
19/AZ/POPT/2015
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie czterech dwudniowych seminariów z elementami warsztatów pt. "Skuteczna komunikacja dla potrzeb polityki spójności - pisanie i redagowanie tekstów analitycznych". Termin składania ofert: 10-03-2015 r., do godz. 10.00 03.03.2015 10.03.2015
Formularz oferty 03.03.2015
20/AZ/POPT/2015
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie czterech dwudniowych seminariów z elementami warsztatów pt. "Skuteczna komunikacja dla potrzeb polityki spójności - metody wizualizacji danych statystycznych". Termin składania ofert: 10-03-2015 r., do godz. 10.00 03.03.2015 10.03.2015
Formularz oferty 03.03.2015
13/BBI/2015
Zapytanie ofertowe: Stała konserwacja oraz bieżace usuwanie awarii i uszkodzeń systemu monitoringu wizyjnego CCTV zainstalowanego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 09-03-2015 r., do godz. 15.00 02.03.2015 09.03.2015
Formularz oferty 02.03.2015
Modyfikacja zapytania ofertowego 04.03.2015
Wyjaśnienie warunków zamówiena 06.03.2015
25/CIS/SISP-2/2015
Zapytanie ofertowe: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Dostawa i wdrożenie urządzeń UPS w budynku GUS na potrzeby realizacji zadań Projektu SISP-2". Termin składania ofert: 06-03-2015 r., do godz. 12.00 25.02.2015 06.03.2015
Formularz oferty 25.02.2015
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 02.03.2015
Protokół z wizji lokalnej 04.03.2015
18/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostawa 6 sztuk kości pamięci serwerowej RAM pojemność 8 GB DDR3 1333 MHz o architekturze DIMM. Termin składania ofert: 03-03-2015 r., do godz. 12.00 24.02.2015 03.03.2015
Formularz oferty 24.02.2015
17/DR/2015
Zapytanie ofertowe: Wykonanie analizy oraz testów dotyczących wdrożenia metodologii modelu Capri JRC do szacowania elementów bilansu azotu brutto na poziomie krajowym i wojewódzkim. Praca ta jest elementem realizacji 3 celu grantu rolno-środowiskowego pt. "Zwiększenie dostępności danych dotyczących przepływu składników pokarmowych, zwłaszcza wymaganych przez GNB". Zamówienie finansowane z umowy o dotacje z Eurostat: 08413.2014.005-2014.687. Termin składania ofert: 04-03-2015 r., do godz. 12.00 24.02.2015 04.03.2015
Formularz oferty 24.02.2015
16/DR/2015
Zapytanie ofertowe: Wykonanie pracy badawczej "Udoskonalenie metodologii szacowania współczynników wydalania, jako ważnego elementu szacowania przepływów azotu i fosforu w rolnictwie". Praca ta jest elementem realizacji 3 celu grantu "Badania pilotażowe mające na celu metodologiczne doskonalenie statystyki rolno-środowiskowej i rozwój statystyki użytków zielonych". Zamówienie finansowane z umowy o dotacje z Eurostat 08413.2014.005-2014.687. Termin składania ofert: 04-03-2015 r., do godz. 12.00 24.02.2015 04.03.2015
Formularz oferty 24.02.2015
24/BOK/2015
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie, dostawa i świadczenie usług serwisowych dotyczących wyżywienia dla uczestników 5 tematów szkoleń, w 8 edycjach, trwających w sumie 18 dni, dla 340 osób. Termin składania ofert: 25-02-2015 r., do godz. 16.15 20.02.2015 25.02.2015
Formularz oferty 20.02.2015
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 16.04.2024 14:16
Sprawdź historię zmian
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    13
Do góry