Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Źródło danych:
Zintegrowana kopia bazy danych obiektów topograficznych

GUGIK BDOT10 01 - dane dotyczące obiektów topograficznych z BDOT10k

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Główny Urząd Geodezji i Kartografii;

Raz w roku do 31 maja 2018 r. według stanu na 30 kwietnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przestrzenne warstwy budynków, budowli i urządzeń. Przestrzenne warstwy jednostek podziału terytorialnego. Przestrzenne warstwy kompleksów użytkowania terenu. Przestrzenne warstwy obiektów innych. Przestrzenne warstwy pokrycia terenu. Przestrzenne warstwy sieci komunikacyjnej. Przestrzenne warstwy sieci uzbrojenia terenu. Przestrzenne warstwy sieci wodnej. Przestrzenne warstwy terenów chronionych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.02, 1.80.01.
Do góry