Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Źródło danych:
Baza danych ortofotomapy

GUGIK ORTO 01 - dane dotyczące ortofotomapy

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Główny Urząd Geodezji i Kartografii;

Stały dostęp od 1 stycznia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Baza danych ortofotomapy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.02, 1.80.01.
Do góry