Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Biuro Rzecznika Finansowego
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Rzecznika Finansowego

RzF SFK 01 - dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Biuro Rzecznika Finansowego;

2 razy w roku do 10 marca 2018 r. za rok 2017 r. - dane wstępne, do 14 lipca 2018 r. za rok 2017 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza).
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.07, 1.65.13, 1.65.19.
Do góry