Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
operator pocztowy wyznaczony
Źródło danych:
Baza kodów pocztowych

OPW BKP 01 - dane dotyczące kodów pocztowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
operator pocztowy wyznaczony;

Raz w roku do 31 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.11, 1.80.02, 1.80.01, 1.61.05.
Do góry