Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych

MF SIP-PIT 03 - dane (PIT-11, PIT-40) dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów;

Raz w roku do 13 września 2019 r. za rok podatkowy 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres zamieszkania. NIP. PESEL. Płeć.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01, 1.04.06, 1.04.08.
Do góry