Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Finansów
Źródło danych:
Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników

MF CRP KEP 01 - dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów;

Raz w roku do 13 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Rodzaj prowadzonej działalności.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.01, 1.04.01, 1.04.06, 1.61.05.
Do góry