Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Zdrowia
Źródło danych:
MZ-03 - sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych uczestniczące w systemie ochrony zdrowia także zakłady podległe MON;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 28 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. - dane wstępne, do 1 lipca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 lipca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 11 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. - dane wstępne, do 15 lipca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 lipca 2018 r. według stanu na 31 grudnia 2017 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe. Dotacje. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.07, 1.65.13, 1.29.16, 1.65.19, 1.65.20, 1.67.14.
Do góry