Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
BDG-WAD.271.6.2022
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu) 16.12.2022 30.12.2022
bdg_wad_271_6_2022_swz.docx 16.12.2022
bdg_wad_271_6_2022_swz-sig.pdf 16.12.2022
bdg_wad_271_6_2022_zal_1_formularz_oferty.docx 16.12.2022
bdg_wad_271_6_2022_zal_2_opis_przedmiotu_zamowienia.docx 16.12.2022
bdg_wad_271_6_2022_zal_3_oswiadczenie_wstepne_wykonawcy.docx 16.12.2022
bdg_wad_271_6_2022_zal_4_oswiadczenie_wykonawcy_uobn.docx 16.12.2022
bdg_wad_271_6_2022_zal_5__oswiadczenie_aktualnosci_informacji.docx 16.12.2022
bdg_wad_271_6_2022_zal_6_oswiadczenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o_zamowienie.docx 16.12.2022
bdg_wad_271_6_2022_zal_7_do_wykaz_podobnych_zamowien.docx 16.12.2022
bdg_wad_271_6_2022_zal_8_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_grupy_kapitalowej.docx 16.12.2022
bdg_wad_271_6_2022_zal_9__oswiadczenie_zastrzezenie_informacji.docx 16.12.2022
bdg_wad_271_6_2022_zal_10_wzor_umowy.docx 16.12.2022
bdg_wad_271_6_2022_pytania_odpowiedzi_003-sig.pdf 27.12.2022
bdg_wad_271_6_2022_swz_po_zmianach.docx 27.12.2022
bdg_wad_271_6_2022_zal_10_wzor_umowy_po_zmianach.docx 27.12.2022
bdg_wad_271_6__2022_kwota_na__sfinansowanie_zamowienia-sig.pdf 30.12.2022
bdg_wad_271_6_2022_uniewaznienie-sig.pdf 30.12.2022
bdg_wad_271_6_2022_informacja_z_otwarcia_ofert-sig.pdf 30.12.2022
BDG-WAD.271.5.2022
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu) 06.12.2022 15.12.2022
bdg_wad_271_5_2022_swz.docx 06.12.2022
bdg_wad_271_5_2022_swz.pdf 06.12.2022
bdg_wad_271_5_2022_zal_1_formularz_oferty.docx 06.12.2022
bdg_wad_271_5_2022_zal_2_opis_przedmiotu_zamowienia.docx 06.12.2022
bdg_wad_271_5_2022_zal_3_oswiadczenie_wstepne_wykonawcy.docx 06.12.2022
bdg_wad_271_5_2022_zal_4_oswiadczenie_wykonawcy_uobn.docx 06.12.2022
bdg_wad_271_5_2022_zal_5__oswiadczenie_aktualnosci_informacji.docx 06.12.2022
bdg_wad_271_5_2022_zal_6_oswiadczenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o_zamowienie.docx 06.12.2022
bdg_wad_271_5_2022_zal_7_do_wykaz_podobnych_zamowien.docx 06.12.2022
bdg_wad_271_5_2022_zal_8_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_grupy_kapitalowej.docx 06.12.2022
bdg_wad_271_5_2022_zal_9__oswiadczenie_zastrzezenie_informacji.docx 06.12.2022
bdg_wad_271_5_2022_zal_10_wzor_umowy.docx 06.12.2022
bdg_wad.271.5.2022_pytania_odpowiedzi-sig.pdf 13.12.2022
bdg_wad_271_5__2022_kwota_na__sfinansowanie_zamowienia-sig.pdf 15.12.2022
bdg_wad_271_5_2022_informacja_z_otwarcia_ofert-sig.pdf 15.12.2022
bdg_wad_271_5_2022_uniewaznienie-sig.pdf 15.12.2022
BDG-WAD.271.4.2022
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu) 14.11.2022 24.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_swz.pdf 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_swz.docx 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_zal_1_formularz_oferty.docx 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_zal_2_opis_przedmiotu_zamowienia.docx 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_zal_3_oswiadczenie_wstepne_wykonawcy.docx 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_zal_4_oswiadczenie_wykonawcy_uobn.docx 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_zal_5__oswiadczenie_aktualnosci_informacji.docx 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_zal_6_oswiadczenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o_zamowienie.docx 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_zal_7_do_wykaz_podobnych_zamowien.docx 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_zal_8_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_grupy_kapitalowej.docx 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_zal_9__oswiadczenie_zastrzezenie_informacji.docx 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_zal_10_wzor_umowy.docx 14.11.2022
bdg_wad.271.4.2022_pytania_odpowiedzi_003-sig.pdf 22.11.2022
bdg_wad_271_4__2022_kwota_na__sfinansowanie_zamowienia-sig.pdf 24.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_informacja_z_otwarcia_ofert-sig.pdf 24.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_uniewaznienie.pdf 25.11.2022
BDG-WAD.271.3.2022
Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami 28.06.2022 07.07.2022
bdg_wad_271_3_2022_swz.pdf 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_swz.docx 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_1_formularz_oferty.docx 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_2_opz.doc 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_3_oswiadczenie_wstepne_wykonawcy.docx 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_4_oswiadczenie_wykonawcy_uobn.docx 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_5__oswiadczenie_aktualnosci_informacji.docx 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_6_oswiadczenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o_zamowienie.docx 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_7_do_wykaz_podobnych_zamowien.docx 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_8_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_grupy_kapitalowej.docx 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_9__oswiadczenie_zastrzezenie_informacji.docx 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_10_wzor_umowy.zip 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_pytania_odpowiedzi-sig.pdf 04.07.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_10_wzor_umowy_zal_5_umowa_powierzenia_danych_po_zmianie.docx 04.07.2022
bdg_wad_271_3_2022_protokol_z_wizji-sig.pdf 05.07.2022
bdg_wad_271_3_2022_kwota_na__sfinansowanie_zamowienia-sig.pdf 07.07.2022
bdg_wad_271_3_2022_informacja_z_otwarcia_ofert-sig.pdf 07.07.2022
bdg_wad_271_3__2022_wybor_najkorzystniejszej-sig.pdf 18.07.2022
BDG-WAD.271.2.2022
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w budynkach Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 10.06.2022 24.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_swz_sig.pdf 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_1_formularz_oferty.doc 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_2_opz.zip 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_3_oswiadczenie_wstepne_wykonawcy.docx 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_3a_oswiadczenie_wykonawcy_uobn.docx 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_4__oswiadczenie_aktualnosci_informacji.docx 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_5_oswiadczenie_wspolnie_ubiegajacy_sie_podzial.docx 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_6_zobowiazanie_zasoby.docx 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_7_wykaz_podobnych_zamowien.docx 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_8__oswiadczenie_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.docx 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_9__oswiadczenie_zastrzezenie_informacji.docx 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_10_wzor_umowy.zip 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_kwota_na__sfinansowanie_zamowienia-sig.pdf 24.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_informacja_z_otwarcia_ofert-sig.pdf 24.06.2022
bdg_wad_271_2__2022_wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_1_sig.pdf 11.07.2022
bdg_wad_271_2__2022_wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_2-sig.pdf 18.07.2022
bdg_wad_271_2__2022_wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_3-sig.pdf 18.07.2022
BDG-WAD.271.1.2022
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu) 23.03.2022 31.03.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 23.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_1_formularz_oferty.doc 23.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_2_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf 23.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_3_oswiadczenie_wstepne_wykonawcy.docx 23.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_4__oswiadczenie_aktualnosci_informacji.docx 23.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_5_oswiadczenie_wspolnie_ubiejacacy_sie.docx 23.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_6_wykaz_podobnych_zamowien.docx 23.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_7__oswiadczenie_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.docx 23.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_8__oswiadczenie_zastrzezenie_informacji.docx 23.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_9_istotne_postanowienia_umowy.pdf 23.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_2_opis_przedmiotu_zamowienia_po_zmianach.pdf 29.03.2022
bdg_wad.271.1.2022_pytania_odpowiedzi_sig.pdf 29.03.2022
bdg_wad_271_1__2022_kwota_na__sfinansowanie_zamowienia_sig.pdf 30.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zmiana.pdf 31.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_1_formularz_oferty__po_zmiana.doc 31.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_informacja_z_otwarcia_ofert_sig.pdf 31.03.2022
bdg_wad_271_1__2022_wybor_najkorzystniejszej_oferty-sig.pdf 06.04.2022
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Autor najnowszej informacji: Katarzyna Procelli
Publikujący najnowszą informację: Jacek Pruski
Publikacja najnowszej informacji: 28.11.2023 10:17
Sprawdź historię zmian
Do góry