Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
BDG-WAD.271.5.2020
Dostawa laptopów 05.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 05.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_zal_nr_1_formularz_oferty.docx 05.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_zal_nr_2_opz.pdf 05.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_zal_nr_3_zobowiazanie_podmiotu_udostepniajacego_swoje_zasoby.pdf 05.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_zal_nr_4_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_spelnienie_warunkow.pdf 05.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_zal_nr_5_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_wykluczenia.pdf 05.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_zal_nr_6_wykaz_podobnych_zamowien.pdf 05.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_zal_nr_7_wzor_umow.pdf 05.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_zal_nr_8_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_grupy_kapitalowej.pdf 05.10.2020
bdg_wad_271_5__2020_pytania_odpowiedzi.pdf 08.10.2020
bdg_wad_271_5__2020_pytania_odpowiedzi_2.pdf 13.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_po_zmianach.pdf 13.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_zal_nr_1_formularz_oferty_po_zmianach.pdf 13.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_zal_nr_2_opz_po_zmianach.pdf 13.10.2020
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 13.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_protokol_otwarcia_ofert.pdf 16.10.2020
bdg_wad_271_5__2020_wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_2.pdf 28.10.2020
bdg_wad_271_5__2020_wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_1.pdf 30.10.2020
BDG.WAD.271.4.2020
Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania biurowego 26.08.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 26.08.2020
bdg_wad_271_4_2020_swiz_zal_nr_1_formularz_oferty.docx 26.08.2020
bdg_wad_271_4_2020_swiz_zal_nr_2_opz.pdf 26.08.2020
bdg_wad_271_4_2020_swiz_zal_nr_3_zobowiazanie_podmiotu_udostepniajacego_swoje_zasoby.pdf 26.08.2020
bdg_wad_271_4_2020_swiz_zal_nr_4_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_spelnienie_warunkow.pdf 26.08.2020
bdg_wad_271_4_2020_swiz_zal_nr_5_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_wykluczenia.pdf 26.08.2020
bdg_wad_271_4_2020_swiz_zal_nr_6_wykaz_podobnych_zamowien.pdf 26.08.2020
bdg_wad_271_4_2020_swiz_zal_nr_7_wzor_umow.pdf 26.08.2020
bdg_wad_271_4_2020_swiz_zal_nr_8_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_grupy_kapitalowej.pdf 26.08.2020
bdg_wad_271_4_2020_protokol_otwarcia_ofert.pdf 04.09.2020
bdg_wad_271_4__2020_uniewaznienie_czesc_3.pdf 18.09.2020
bdg_wad_271_4__2020_wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_2.pdf 21.09.2020
bdg_wad_271_4__2020_wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_4_.pdf 21.09.2020
bdg_wad_271_4__2020_wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_1.pdf 24.09.2020
bdg_wad_271_4_2020_zwiazanie_oferta.pdf 30.09.2020
BDG-WAD.271.3.2020
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 18.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_1_formularz_oferty.doc 18.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf 18.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_3_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_spelaniania_warunkow.pdf 18.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_4_wykaz_podobnych_zamowien.pdf 18.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_5_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_wykluczenia.pdf 18.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_6_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_grupy_kapitalowej.pdf 18.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_7_wzor_umowy.pdf 18.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_7_wzor_umowy_zalacznik_nr_3.pdf 18.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_7_wzor_umowy_zalacznik_nr_4.pdf 18.03.2020
bdg-wad._271.3.2020_poprawki.pdf 19.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_7_wzor_umowy_po_zmianach.pdf 19.03.2020
bdg-wad.271.3.2020_pytania_odpowiedzi.pdf 23.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_po_zmianac.pdf 23.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_7_wzor_umowy_po_zmianach_23.03.2020.pdf 23.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_protokol_otwarcia_ofert.pdf 24.03.2020
bdg_wad_271_3__2020_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf 25.03.2020
BDG-WAD.271.2.2020
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 06.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_1_formularz_oferty.doc 06.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf 06.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_3_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_spelaniania_warunkow.pdf 06.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_4_wykaz_podobnych_zamowien.docx 06.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_5_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_wykluczenia.pdf 06.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_6_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_grupy_kapitalowej.pdf 06.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_7_wzor_umowy.pdf 06.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_7_wzor_umowy_zalacznik_nr_3.pdf 06.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_7_wzor_umowy_zalacznik_nr_4.pdf 06.03.2020
bdg_wad_271_2_2020__pytania_odpowiedzi.pdf 12.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_7_wzor_umowy_po_zmianach.pdf 12.03.2020
bdg_wad_271_2_2020__pytania_odpowiedzi_1.pdf 12.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_1_formularz_oferty_po_zmianach.doc 12.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_po_zmianach.pdf 12.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_uniewaznienie.pdf 16.03.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Autor najnowszej informacji: Katarzyna Procelli
Publikujący najnowszą informację: Jacek Pruski
Publikacja najnowszej informacji: 16.12.2022 14:36
Sprawdź historię zmian
Do góry