Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
68/GP-RRL/2019
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie recenzji merytorycznej i wydawniczej publikacji Rządowej Rady Ludnościowej Migracje a sytuacja demograficzna Polski będącej efektem konferencji naukowej o tym samym tytule. Termin składania ofert: 30-10-2019, godz. 10:00 24.10.2019 30.10.2019
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 24.10.2019
72/GP/2019
Zapytanie ofertowe: Aktualizacja systemu eBiuro i oprogramowania towarzyszącego. Termin skaładania ofert: 31.10.2019 r. godz.10:00 24.10.2019 31.10.2019
załącznik 1 - OPZ cz.1 24.10.2019
załącznik 2 - OPZ cz. 2 24.10.2019
załącznik 3 - OPZ cz. 3 24.10.2019
załącznik 4 - OPZ cz. 4 24.10.2019
załącznik 5 - OPZ cz. 5 24.10.2019
załącznik 6 - Formularz oferty cz. 1 24.10.2019
załącznik 7 - Formularz oferty cz. 2 24.10.2019
załącznik 8 - Formularz oferty cz.3 24.10.2019
załącznik 9 - Formularz oferty cz.4 24.10.2019
załącznik 10 - Formularz oferty cz. 5 24.10.2019
64/DK/2019/P
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby organizacji eventów (leisure zone). Termin składania ofert: 25-10-2019, godz. 10:00. 18.10.2019 25.10.2019
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 18.10.2019
69/DK/2019
Zapytanie ofertowe: Profesjonalna sesja fotograficzna (portret biznesowy) dla kierownictwa Urzędu i wybranych pracowników. Termin składania ofert: 23-10-2019, godz. 10:00. 16.10.2019 23.10.2019
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 16.10.2019
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 16.10.2019
66/ST/2019
Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń oraz wsparcia technicznego oprogramowania Systemu Kontroli Dostępu (SKD) i Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP), wideodomofonów oraz systemu kamer wideo IP eksploatowanych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 11.10.2019, godzina 10:00 04.10.2019 11.10.2019
Opis przedmiotu zamówienia 04.10.2019
Zakres czynności konserwacyjnych 04.10.2019
Formularz oferty 04.10.2019
67/BK/OS/POPC/2019
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 6 (sześciu) tematów szkoleń w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później niż do 15 grudnia 2019 roku, dla łącznie 32 (trzydziestu dwóch) pracowników jednostek statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego wraz z obsługą gastronomiczną oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego wraz z zainstalowanym, legalnym oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Otwarte Dane Plus; Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś ,,E-administracja i otwarty rząd”; Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, współfinansowanego przez Unię Europejską. Nr Umowy/Porozumienia o dofinansowanie: POPC.02.03.01-00-0064/18-00 z dnia 20.03.2019. Termin składania ofert: 11-10-2019, godz. 10:00. 04.10.2019 11.10.2019
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 04.10.2019
Załącznik nr 2.1 - Formularz oferty dla cz. 1 04.10.2019
Załącznik nr 2.2 - Formularz oferty dla cz. 2 04.10.2019
Załącznik nr 3.1 - Formularz cenowy dla cz. 1 04.10.2019
Załącznik nr 3.2 - Formularz cenowy dla cz. 2 04.10.2019
65/DB/2019
Zapytanie ofertowe: Sukcesywny zakup wraz z dostawą i rozładunkiem odzieży roboczej dla pracowników GUS, zgodnie z zestawieniem asortymentowo-ilościowym. Termin składania ofert: 10-10-2019, godz. 10:00 03.10.2019 10.10.2019
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy 03.10.2019
64/DK/2019
Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby organizacji eventów (leisure zone). Termin składania ofert: 09-10-2019, godz. 10:00 03.10.2019 09.10.2019
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 03.10.2019
56/OS/2019
Zakup 2-letnich licencji na oprogramowanie do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi, wraz z instalacją, dla 3 redakcji czasopism naukowych GUS:„Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician”, „Przegląd Statystyczny”, „Statistics in Transition new series”. Termin składania ofert: 09-10-2019, godz. 10:00. 02.10.2019 09.10.2019
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 02.10.2019
59/DB/2019
Zapytanie ofertowe: Usługi napraw i konserwacji kserokopiarek i faksów w GUS. Termin składania ofert: 03-10-2019, godz. 10:00. 26.09.2019 03.10.2019
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 26.09.2019
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Wydział Zamówień Publicznych GUS)
Publikujący najnowszą informację: Magdalena Zarodkiewicz (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja najnowszej informacji: 31.03.2023 14:23
Sprawdź historię zmian
1    17  18  19  20  21  22  23  24  25    27
Do góry