Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
38/GP-RRL/2020
Zapytanie ofertowe: przygotowanie recenzji merytorycznej i wydawniczej publikacji Rządowej Rady Ludnościowej „Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje” będącej efektem konferencji naukowej o tym samym tytule. Publikacja poświęcona jest różnym aspektom wpływu migracji na procesy demograficzne w Polsce. Objętość publikacji to ok. 340 stron formatu A4 (ok. 380 tys. znaków). Termin składania ofert: do dnia 26.06.2020 r. do godz. 10:00. 19.06.2020 26.06.2020
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 19.06.2020
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 19.06.2020
Sprostowanie omyłki pisarskiej 23.06.2020
37/DB/2020
Zapytanie ofertowe: Przegląd i czyszczenie z osadów separatorów zlokalizowanych na terenie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 z nagromadzonych w trakcie eksploatacji zanieczyszczeń. Termin składania ofert: do dnia 22.06.2020 r. do godz. 10:00. 15.06.2020 22.06.2020
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 15.06.2020
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 37/DB/2020 17.06.2020
35/ST/2020
Zapytanie ofertowe: Stała konserwacja, bieżące usunięcie awarii i uszkodzeń elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu wideodomofonu. Doposażenie systemu w elementy zabezpieczenia i alarmowania otwartych drzwi. Modernizacja systemu wideodomofonu zainstalowanego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie al. Niepodległości 208. Termin i godzina składania ofert: 22.06.2020 r. godz. 10:00. 15.06.2020 22.06.2020
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 15.06.2020
Załącznik nr 1.1 - Przykładowe elementy wchodzące w skład SSWIN 15.06.2020
Załącznik nr 1.2 - Zespół czynności konserwacyjnych SSWIN 15.06.2020
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (FO) 15.06.2020
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 35/ST/2020 16.06.2020
Wyjaśnienia II do zapytania ofertowego 35/ST/2020 19.06.2020
36/DB/2020
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa automatycznego ekspresu do kawy wraz ze środkami do konserwacji do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin i godzina składania ofert: 23.06.2020 r. godz. 14:00 10.06.2020 23.06.2020
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 10.06.2020
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 17.06.2020
Wyjaśnienia II do zapytania ofertowego. Zmiana terminu składania ofert z 19.06.2020 godz. 14:00 na 23.06.2020 r. godz. 14:00 19.06.2020
34/DR/2020
Zapytanie ofertowe: Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów owoców z drzew oraz krzewów owocowych i plantacji jagodowych w podziale na poszczególne gatunki (dla rolnictwa ogółem) oraz opisowa charakterystyka warunków agrometeorologicznych wpływających na wysokość szacowanych plonów i zbiorów poszczególnych gatunków owoców na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 8 czerwca 2020 r, do godziny 10:00 02.06.2020 08.06.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – OPZ 02.06.2020
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 02.06.2020
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 02.06.2020
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 02.06.2020
22/DB/2020
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 25 opakowań kopert płacowych do siedziby GUS. Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2020 r, do godziny 10:00 21.05.2020 28.05.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia 21.05.2020
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 21.05.2020
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 25.05.2020
32/ST/POPC/2020
Zapytanie ofertowe: Opracowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów służących promocji Projektu WROTA STATYSTYKI realizowanego w ramach II Osi priorytetowej POPC –„E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałanie 2.3.1: „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki. 19.05.2020 27.05.2020
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 19.05.2020
Załącznik nr 2 - Oświadczenie 19.05.2020
Załącznik nr 3 - Wykaz osób 19.05.2020
Załącznik nr 4 - Logo 19.05.2020
Załącznik nr 5 - Elementy graficzne 19.05.2020
Załącznik nr 6 - Tyopgrafia 19.05.2020
Załącznik nr 7 - Kolorystyka 19.05.2020
Załącznik nr 8 - podręcznik wnioskowawcy 19.05.2020
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 21.05.2020
31/RN/2020
Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi badania rynku produktów leczniczych w Polsce oraz wyceny wybranych reprezentantów w tym zakresie dla potrzeb międzynarodowych porównań PKB i siły nabywczej (PPP) w ramach badania Eurostat – OECD PPP Programme. Termin składania ofert: 18-05-2020, godz. 10:00 06.05.2020 18.05.2020
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 06.05.2020
Załącznik nr 2 – Przykładowy formularz do badania rynku 06.05.2020
Załącznik nr 3 – Szablon zgłaszania nowych propozycji 06.05.2020
Załącznik nr 4 – Wzór karty reprezentantów wariant I 06.05.2020
Załącznik nr 5 – Wzór karty reprezentantów wariant II 06.05.2020
Załącznik nr 6 – Szablon raportu z badania 06.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 07.05.2020
Załącznik nr 1 – Formularz oferty - zmieniony w dniu 07-05-2020 07.05.2020
Wyjaśnienia II do zapytania ofertowego 11.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia III do zapytania ofertowego. Zmiana terminu składania ofert z 13-05-2020 godz. 10:00 na 18-05-2020 godz. 10:00 12.05.2020
Wyjaśnienia IV do zapytania ofertowego 14.05.2020
30/DB/2020
Zapytanie ofertowe: Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Jachranka 81, 05-140 Serock). Termin składania ofert: 08-05-2020, godz. 10:00 30.04.2020 08.05.2020
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 30.04.2020
29/DR/2020
Zapytanie ofertowe: Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 08-05-2020, godz. 10:00 27.04.2020 08.05.2020
Załącznik nr 1.1 – szacunek głównych ziemiopłodów 27.04.2020
Załącznik nr 1.2 – szacunek siano z łąk trwałych 27.04.2020
Załącznik nr 1.3 - szacunek owoce 27.04.2020
Załącznik nr 1.4 - szacunek warzywa 27.04.2020
Załącznik nr 1.5 - szacunek warzywa pod osłonami 27.04.2020
Załącznik nr 2.1 - opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów 27.04.2020
Załącznik nr 2.2 - opis warunków wpływających na wysokość produkcji z łąk trwałych 27.04.2020
Załącznik nr 2.3 - opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów owoców 27.04.2020
Załącznik nr 2.4 - opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów warzyw 27.04.2020
Załącznik nr 3.1 - formularz oferty dla części 1-18 27.04.2020
Załącznik nr 3.2 - formularz oferty dla części 19 27.04.2020
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 29.04.2020
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wielądek (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 26.09.2023 11:42
Sprawdź historię zmian
1    15  16  17  18  19  20  21  22  23    29
Do góry