Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
34/DR/2020
Zapytanie ofertowe: Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów owoców z drzew oraz krzewów owocowych i plantacji jagodowych w podziale na poszczególne gatunki (dla rolnictwa ogółem) oraz opisowa charakterystyka warunków agrometeorologicznych wpływających na wysokość szacowanych plonów i zbiorów poszczególnych gatunków owoców na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 8 czerwca 2020 r, do godziny 10:00 02.06.2020 08.06.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – OPZ 02.06.2020
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 02.06.2020
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 02.06.2020
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 02.06.2020
22/DB/2020
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 25 opakowań kopert płacowych do siedziby GUS. Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2020 r, do godziny 10:00 21.05.2020 28.05.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia 21.05.2020
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 21.05.2020
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 25.05.2020
32/ST/POPC/2020
Zapytanie ofertowe: Opracowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów służących promocji Projektu WROTA STATYSTYKI realizowanego w ramach II Osi priorytetowej POPC –„E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałanie 2.3.1: „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki. 19.05.2020 27.05.2020
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 19.05.2020
Załącznik nr 2 - Oświadczenie 19.05.2020
Załącznik nr 3 - Wykaz osób 19.05.2020
Załącznik nr 4 - Logo 19.05.2020
Załącznik nr 5 - Elementy graficzne 19.05.2020
Załącznik nr 6 - Tyopgrafia 19.05.2020
Załącznik nr 7 - Kolorystyka 19.05.2020
Załącznik nr 8 - podręcznik wnioskowawcy 19.05.2020
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 21.05.2020
31/RN/2020
Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi badania rynku produktów leczniczych w Polsce oraz wyceny wybranych reprezentantów w tym zakresie dla potrzeb międzynarodowych porównań PKB i siły nabywczej (PPP) w ramach badania Eurostat – OECD PPP Programme. Termin składania ofert: 18-05-2020, godz. 10:00 06.05.2020 18.05.2020
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 06.05.2020
Załącznik nr 2 – Przykładowy formularz do badania rynku 06.05.2020
Załącznik nr 3 – Szablon zgłaszania nowych propozycji 06.05.2020
Załącznik nr 4 – Wzór karty reprezentantów wariant I 06.05.2020
Załącznik nr 5 – Wzór karty reprezentantów wariant II 06.05.2020
Załącznik nr 6 – Szablon raportu z badania 06.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 07.05.2020
Załącznik nr 1 – Formularz oferty - zmieniony w dniu 07-05-2020 07.05.2020
Wyjaśnienia II do zapytania ofertowego 11.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia III do zapytania ofertowego. Zmiana terminu składania ofert z 13-05-2020 godz. 10:00 na 18-05-2020 godz. 10:00 12.05.2020
Wyjaśnienia IV do zapytania ofertowego 14.05.2020
30/DB/2020
Zapytanie ofertowe: Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Jachranka 81, 05-140 Serock). Termin składania ofert: 08-05-2020, godz. 10:00 30.04.2020 08.05.2020
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 30.04.2020
29/DR/2020
Zapytanie ofertowe: Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 08-05-2020, godz. 10:00 27.04.2020 08.05.2020
Załącznik nr 1.1 – szacunek głównych ziemiopłodów 27.04.2020
Załącznik nr 1.2 – szacunek siano z łąk trwałych 27.04.2020
Załącznik nr 1.3 - szacunek owoce 27.04.2020
Załącznik nr 1.4 - szacunek warzywa 27.04.2020
Załącznik nr 1.5 - szacunek warzywa pod osłonami 27.04.2020
Załącznik nr 2.1 - opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów 27.04.2020
Załącznik nr 2.2 - opis warunków wpływających na wysokość produkcji z łąk trwałych 27.04.2020
Załącznik nr 2.3 - opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów owoców 27.04.2020
Załącznik nr 2.4 - opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów warzyw 27.04.2020
Załącznik nr 3.1 - formularz oferty dla części 1-18 27.04.2020
Załącznik nr 3.2 - formularz oferty dla części 19 27.04.2020
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 29.04.2020
27/DB/2020
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od wykorzystania środków z obecnie obowiązującej umowy, do dnia 31.12.2021 r. Termin składania ofert: 05-05-2020 godz. 14:00 22.04.2020 05.05.2020
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 22.04.2020
Modyfikacja zapytania ofertowego. Zmiana terminu składania ofert z 29-04-2020 godz. 14:00 na 05-05-2020 godz. 14:00 28.04.2020
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 29.04.2020
28/DB/2020
Zapytanie ofertowe: Nasadzenie zastępcze 4 szt. drzew oraz frezowanie 2 szt. karp na terenie zewnętrznym, należącym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 30.04.2020 r. godz. 10:00 17.04.2020 30.04.2020
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 17.04.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 22.04.2020
Wyjaśnienia II do zapytania ofertowego 27.04.2020
26/ST/2020
Zapytanie ofertowe: Dostawa etykiet samoprzylepnych PCV o wymiarach 85 mm x 54 mm na podkładzie plastikowym do identyfikatorów osobowych pracowników urzędu, kompatybilne do drukarki Evolis typu Zenius Expert wersja ZN1H0000RS., w ilości 2000 szt. oraz zestawu czyszczącego kompatybilnego do drukarki Evolis typu Zenius Expert wersja ZN1H0000RS, będącej w zasobach GUS - 1 szt. Termin składania ofert: 16.04.2020 r. do godz. 10:00 08.04.2020 16.04.2020
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 08.04.2020
25/RN/2020
Zapytanie ofertowe: Opracowanie kosztorysów budowlanych dla potrzeb parytetu siły nabywczej walut (PPP) na podstawie gotowych, modelowych przedmiarów robót. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 20.04.2020 r. godz. 14:00 08.04.2020 20.04.2020
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 08.04.2020
Załącznik nr 2 - Szablon raportu z badania cen obiektów budowlanych 08.04.2020
Załącznik nr 3 - Przykładowe karty przedmiaru robót budowlanych 08.04.2020
Informacja dla Wykonawców 08.04.2020
Modyfikacja zapytania ofertowego 15.04.2020
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 16.04.2020
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 30.04.2024 14:22
Sprawdź historię zmian
1    19  20  21  22  23  24  25  26  27    33
Do góry