Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
52/ST/SPIS/2019
Zapytanie ofertowe: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa rozdzielnic elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej oraz centralnych zasilaczy awaryjnych UPS w budynku GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208”. Termin składania ofert: 09-09-2019 godz. 10:00 02.09.2019 09.09.2019
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 02.09.2019
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 05.09.2019
50/GP/2019
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa podstawowego wyposażenia oraz opakowań archiwalnych do Archiwum GUS. Termin składania ofert: do dnia 11 września 2019 r. do godz. 10:00. 28.08.2019 11.09.2019
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 28.08.2019
Załacznik nr 2 - Formularz oferty część I 28.08.2019
Załacznik nr 3 - Formularz oferty część II 28.08.2019
Załacznik nr 4 - Formularz oferty część III 28.08.2019
Załacznik nr 5 - Formularz cenowy część I 28.08.2019
Załacznik nr 6 - Formularz cenowy część II 28.08.2019
Załacznik nr 7 - Formularz cenowy część III 28.08.2019
Modyfikacja treści zapytania ofertowego 30.08.2019
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 30.08.2019
47/DB/2019
Zapytanie ofertowe: Zakup 10 licencji na oprogramowanie do zarządzania projektami Microsoft Project 2013 Professional lub równoważne. Termin składania ofert: 30 sierpień 2019 do godz. 10:00 22.08.2019 30.08.2019
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 22.08.2019
48/GP/2019
Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie przez niezależny podmiot zewnętrzny audytu spełnienia przez Wydział Kontroli wymogów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092 z późn. zm.), Standardów kontroli w administracji rządowej oraz dokonanie oceny działalności Wydziału Kontroli w przedmiotowym zakresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Termin składania ofert: 28 sierpień 2019 r. do godz. 10:00 21.08.2019 28.08.2019
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 21.08.2019
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 26.08.2019
49/DB/2019
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa artykułów BHP oraz akcesoriów łazienkowych do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy Al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 13-08-2019, godz. 10:00 05.08.2019 13.08.2019
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 05.08.2019
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 05.08.2019
44/OS/2019
Zapytanie ofertowe: Zakup 2-letnich licencji (na lata 2019 i 2020 łącznie) na oprogramowanie do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi, wraz z instalacją, dla 3 redakcji czasopism naukowych GUS: „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician”, „Przegląd Statystyczny”, „Statistics in Transition new series”. Termin składania ofert: 29-07-2019, godz. 10:00 22.07.2019 29.07.2019
Formularz oferty 22.07.2019
45/DB/2019
Zapytanie ofertowe: Wykonanie analizy nt. „Ewaluacji obszarów budżetu zadaniowego poprzez ocenę poprawności sformułowania celów oraz czy mierniki są adekwatne do wyznaczonych celów”. 10.07.2019 17.07.2019
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 10.07.2019
Załacznik nr 2 - Formularz oferty 10.07.2019
41/GP-RRL/2019
Zapytanie ofertowe: Opracowanie rozdziałów do Raportu Rządowej Rady Ludnościowej "Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2018--2019". Termin składania ofert: do dnia 15 lipca 2019 r. do godz. 10:00 05.07.2019 15.07.2019
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia 05.07.2019
Załącznik do OPZ - Wskazówki dotyczące przygotowania rozdziału do Raportu Rządowej Rady Ludnościowej 05.07.2019
Formularz oferty dla części nr I 05.07.2019
Formularz oferty dla części nr II 05.07.2019
43/DB/2019
Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usług dezynsekcji i deratyzacji w budynku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodległości 208 oraz na przyległym do GUS terenie zewnętrznym w tym usytuowanych na nim garażach. Termin składania ofert: 12-07-2019, godz. 10:00 04.07.2019 16.07.2019
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia 04.07.2019
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 04.07.2019
Modyfikacja zapytania ofertowego I. Zmiana terminu składania ofert z 12.07.2019 r. godz. 10.00 na 16.07.2019 r. godz. 10.00 10.07.2019
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - modyfikacja z dnia 10.07.2019 r. 10.07.2019
42/DB/2019
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa wody źródlanej gazowanej w butelce PET o poj. 1,5 l i wody źródlanej niegazowanej w butelce PET o poj. 1,5 l. 24.06.2019 01.07.2019
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia 24.06.2019
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 24.06.2019
wyjaśnienia 27.06.2019
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Wydział Zamówień Publicznych GUS)
Publikujący najnowszą informację: Magdalena Zarodkiewicz (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja najnowszej informacji: 31.03.2023 14:23
Sprawdź historię zmian
1    19  20  21  22  23  24  25  26  27    27
Do góry