Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
62/ST/2019
Zapytanie ofertowe: Dostawa smyczy do identyfikatorów dwustronnych z logo GUS w ilości 500 szt. i Etui (holder), twarde oprawki z przezroczystego tworzywa (poliwęglanu) do identyfikatorów na karty plastikowe identyfikujące pracowników GUS w ilości 500 szt. Termin składania ofert: 02-10-2019, godz. 10:00. 26.09.2019 02.10.2019
Załącznik nr 1 - Księga Identyfikacji Wizualnej Statystyki Publicznej 26.09.2019
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 26.09.2019
61/ST/DK/SPIS/2019
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi polegającej na produkcji dwóch filmów promocyjno-edukacyjnych w związku z pierwszym spisem próbnym w ramach NSP 2021, który będzie miał miejsce w Sierakowicach (woj. pomorskie) i Czerwińsku nad Wisłą (woj. mazowieckie). Termin składania ofert: 2-10-2019 r. godzina 14:00. 25.09.2019 02.10.2019
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 25.09.2019
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 30.09.2019
58/BK/2019/P
Zapytanie ofertowe: Pełnienie usług rehabilitacyjnych dla pracowników GUS, CIS i ZWS. Termin składania ofert: 01-10-2019, godz. 10:00 25.09.2019 01.10.2019
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 25.09.2019
57/OS/BK/POPC/2019/P
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w miesiącach od października do grudnia 2019 roku 6 (sześciu) tematów szkoleń dla łącznie 32 (trzydziestu dwóch) pracowników jednostek statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego wraz z obsługą gastronomiczną oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego wraz z zainstalowanym, legalnym oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Otwarte Dane Plus; Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś ,,E-administracja i otwarty rząd”; Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, współfinansowanego przez Unię Europejską. Nr Umowy/Porozumienia o dofinansowanie: POPC.02.03.01-00-0064/18-00 z dnia 20.03.2019. Termin składania ofert: 27-09-2019, godz. 10:00 23.09.2019 27.09.2019
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 23.09.2019
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 23.09.2019
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 23.09.2019
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 26.09.2019
55/DB/2019
Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż trójfazowego punktu naściennego do ładowania samochodu elektrycznego o mocy 11 KW. Termin składania ofert: 23-09-2019, godz. 10:00 13.09.2019 23.09.2019
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 13.09.2019
58/BK/2019
Zapytanie ofertowe: Pełnienie usług rehabilitacyjnych dla pracowników GUS, CIS i ZWS. Termin składania ofert: 23-09-2019, godz. 10:00 13.09.2019 23.09.2019
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 13.09.2019
57/BK/OS/POPC/2019
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w miesiącach od października do grudnia 2019 roku 6 (sześciu) tematów szkoleń dla łącznie 32 (trzydziestu dwóch) pracowników jednostek statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego wraz z obsługą gastronomiczną oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego wraz z zainstalowanym, legalnym oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Otwarte Dane Plus; Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś ,,E-administracja i otwarty rząd”; Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, współfinansowanego przez Unię Europejską. Nr Umowy/Porozumienia o dofinansowanie: POPC.02.03.01-00-0064/18-00 z dnia 20.03.2019. Termin składania ofert: 20-09-2019, godz. 10:00 13.09.2019 20.09.2019
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 13.09.2019
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 13.09.2019
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 13.09.2019
Modyfikacja zapytania ofertowego 17.09.2019
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy - zmieniony 17-09-2019 17.09.2019
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 18.09.2019
53/ST/2019
Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi w zakresie stałej konserwacji oraz usuwania awarii i uszkodzeń dozoru (monitoringu) wizyjnego (CCTV) w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: 18-09-2019 godz. 10:00 11.09.2019 18.09.2019
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 11.09.2019
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 11.09.2019
Załącznik nr 3 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 11.09.2019
Załacznik nr 4 - Zakres czynności konserwacyjnych 11.09.2019
51/DB/2019
Zapytanie ofertowe: Wykonanie analizy nt. „Ewaluacji obszarów budżetu zadaniowego poprzez ocenę poprawności sformułowania celów oraz czy mierniki są adekwatne do wyznaczonych celów”. Termin składania ofert: 17-09-2019 godz. 10:00 09.09.2019 17.09.2019
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 09.09.2019
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 09.09.2019
47/DB/2019/P
Zapytanie ofertowe: Zakup 10 licencji na oprogramowanie do zarządzania projektami Microsoft Project 2013 Professional lub równoważne.Termin składania ofert: 12-09-2019, godz. 10:00 05.09.2019 12.09.2019
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 05.09.2019
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 10.09.2019
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Wydział Zamówień Publicznych GUS)
Publikujący najnowszą informację: Magdalena Zarodkiewicz (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja najnowszej informacji: 31.03.2023 14:23
Sprawdź historię zmian
1    18  19  20  21  22  23  24  25  26    27
Do góry