Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
68/DB/2023
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej przez operatora telekomunikacyjnego dla Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert do dnia 28.09.2023 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 26 września 2023 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. 14.09.2023 28.09.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 14.09.2023
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 14.09.2023
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 20.09.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 20-09-2023 r. 20.09.2023
Główne założenia do Umowy 20.09.2023
65/DB/2023
Zakup i dostawa 80 krzeseł biurowych z podłokietnikami oraz jednego krzesła z rozszerzoną funkcjonalnością dla osób ze szczególnymi potrzebami do Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert do dnia 22.09.2023 r. do godz. 10:00 14.09.2023 22.09.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 14.09.2023
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 14.09.2023
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 19.09.2023
63/DB/2023
Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 11.09.2023 r. do godz. 10:00 31.08.2023 11.09.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 31.08.2023
Załącznik 2.1 – Formularz ofertowy dla Zadania nr 1 31.08.2023
Załącznik 2.2 – Formularz ofertowy dla Zadania nr 2 31.08.2023
Załącznik 3.1 – Formularz cenowy dla Zadania nr 1 31.08.2023
Załącznik 3.2 – Formularz cenowy dla Zadania nr 2 31.08.2023
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 04.09.2023
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 06.09.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 6-09-2023 r. 06.09.2023
Załącznik 3.2 – Formularz cenowy dla Zadania nr 2 - zmieniony w dniu 6-09-2023 r. 06.09.2023
62/ST/WS/2023
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z administrowania i rozwijania CMS opartego na open source Drupal dla 16 (szesnastu) pracowników jednostek statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach projektu WROTA STATYSTYKI, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych). Termin składania ofert do dnia 6.09.2023 r. do godz. 10:00 29.08.2023 06.09.2023
Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia 29.08.2023
Załącznik 2 - Formularz ofertowy 29.08.2023
Załącznik 3 - Formularz cenowy 29.08.2023
Załącznik 4 - Wzór logo 29.08.2023
Załącznik 5 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 29.08.2023
Załącznik 6 - Wykaz osób po stronie Zamawiającego 29.08.2023
58/DB/2023
„Wykonanie oceny parametrów energetycznych budynku GUS po przeprowadzonej termomodernizacji.” 1) Część 1 - Wykonanie audytu energetycznego ex – post. 2) Część 2 - Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z dwóch części przedmiotu zamówienia. Termin składania ofert: do dnia 22 sierpnia 2023 r. do godziny 12:00. 11.08.2023 22.08.2023
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia 11.08.2023
Załącznik nr 1 do OPZ - Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/2/2017 11.08.2023
Załącznik nr 2 do OPZ - Roboty termomodernizacja 11.08.2023
Załącznik nr 3 do OPZ- Roboty instalacja schładzająca powietrze 11.08.2023
Załącznik nr 4 do OPZ- Roboty węzeł CO 11.08.2023
Załącznik nr 5 do OPZ - Roboty instalacja fotowoltaiczna 11.08.2023
Załącznik nr 2.1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy (FO) dla Części 1 11.08.2023
Załącznik nr 2.2 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy (FO) dla Części 2 11.08.2023
53/DB/2023
Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu przeglądu stanu technicznego, konserwacji i naprawy systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynku GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208, w celu doprowadzenia wszystkich urządzeń do prawidłowego działania. Termin składania ofert: do dnia 18 sierpnia 2023 r. do godziny 12:00. 09.08.2023 18.08.2023
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 09.08.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 09.08.2023
52/IN/POWER/2023
Dostarczenie sprzętu do obsługi hybrydowych spotkań nt. metod pracy ze SMUP. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. System Monitorowania Usług Publicznych - wdrożenie SMUP współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Numer naboru: POWR.02.18.00-IP.01-00-003/18. Termin składania ofert: do dnia 14.08.2023 r. do godz. 12:00 07.08.2023 14.08.2023
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 07.08.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 07.08.2023
Załącznik nr 3 - Wzór logo 07.08.2023
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 07.08.2023
Załącznik nr 5 - Wykaz osób po stronie Zamawiającego 07.08.2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 21.08.2023
50/DB/2023
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa garażu na terenie Głównego Urzędu Statystycznego z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej” w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 7 sierpnia 2023 r. do godz.12:00. W dniu 2 sierpnia 2023 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe i oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. UWAGA: Z uwagi na konieczność wejścia do strefy objętej kontrolą dostępu, wykonawcy przybywający na wizję powinni mieć ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się nie później niż na 15 minut przed terminem przeprowadzenia wizji w recepcji znajdującej się w holu głównym GUS przy al. Niepodległości 208. 31.07.2023 07.08.2023
Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia 31.07.2023
Załącznik 2 - Formularz ofertowy 31.07.2023
Protokół z wizji lokalnej 02.08.2023
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 02.08.2023
Załącznik nr 1.1 do Wyjaśnień - Inwentaryzacja rys. A-16 02.08.2023
Załącznik nr 1.2 do Wyjaśnień - Inwentaryzacja rys. A-17 02.08.2023
Załącznik nr 1.3 do Wyjaśnień - Inwentaryzacja rys. A-18 02.08.2023
Załącznik nr 1.4 do Wyjaśnień - Inwentaryzacja rys. A-19 02.08.2023
Załącznik nr 2 do Wyjaśnień - Ekspertyza 02.08.2023
Załącznik nr 2a do Wyjaśnień - Ekspertyza - rysunek 02.08.2023
Załącznik nr 3 do Wyjaśnień - Postanowienia MKWPSP 02.08.2023
49/BK/2023
Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP w 2023 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860, z późn. zm. Termin składania ofert do dnia 1.08.2023 r. do godz. 10:00 26.07.2023 01.08.2023
Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia 26.07.2023
Załącznik 2 - Formularz ofertowy 26.07.2023
51/BK/2023
Zakup polskiego narzędzia - tokenów do przeprowadzenia indywidualnej diagnozy stylów myślenia i stylów działania w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: do dnia 2 sierpnia 2023 r. do godziny 15:00 24.07.2023 02.08.2023
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 24.07.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 24.07.2023
Modyfikacja zapytania ofertowego 28.07.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy – zmieniony w dniu 28.07.2023 r. 28.07.2023
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wielądek (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 20.09.2023 10:32
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4  5  6  7  8  9    29
Do góry