Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
35/DB/2024
Przegląd techniczny oraz prace remontowe: gaśnic, kocy gaśniczych, instalacji hydrantowej, pompowni przeciwpożarowej wraz ze zbiornikiem ppoż. znajdujących się w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa). Termin składania ofert: do dnia 10.05.2024 r. do godz. 15:00. Zamawiający informuje, że w dniu 8.05.2024 r. o godz. 11.00 w Głównym Urzędzie Statystycznym, przy al. Niepodległości 208 odbędzie się wizja lokalna. 30.04.2024 10.05.2024
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 30.04.2024
Załącznik nr 2.1 - Formularz ofertowy dla części 1 30.04.2024
Załącznik nr 2.2 - Formularz ofertowy dla części 2 30.04.2024
Załącznik nr 3.1 - Formularz cenowy dla części 1 30.04.2024
Załącznik nr 3.2 - Formularz cenowy dla części 2 30.04.2024
Protokół z wizji lokalnej 08.05.2024
33/DB/2024
Monitorowanie transmisji sygnałów z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w budynku Głównego Urzędu Statystycznego i transmisja alarmu pożaru urządzeniem transmisji alarmu do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 26.04.2024 r. do godz. 15:00. 19.04.2024 26.04.2024
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 19.04.2024
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 19.04.2024
29/BK/2024
Świadczenie usługi obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie 1 (jednego) szkolenia, które odbędzie się w formie stacjonarnej w ośrodku szkoleniowym/ obiekcie konferencyjnym lub innym obiekcie umożliwiającym organizację szkoleń, cateringu i noclegów w Gdańsku, a także organizację i obsługę warsztatów (team-building). Termin składania ofert do dnia 24.04.2024 r. do godz. 10:00. 16.04.2024 24.04.2024
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 16.04.2024
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 16.04.2024
Załącznik 3 – Formularz cenowy 16.04.2024
34/DB/2024
Sukcesywna dostawa i rozładunek odzieży roboczej dla pracowników GUS. Termin składania ofert do dnia 22.04.2024 r. do godz. 15:00. 15.04.2024 22.04.2024
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 15.04.2024
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 15.04.2024
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 15.04.2024
31/DB/2024
Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert do dnia 18.04.2024 r. do godz. 10:00 12.04.2024 18.04.2024
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 12.04.2024
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 12.04.2024
27/RN/2024
Opracowanie kosztorysów budowlanych na podstawie gotowych, modelowych przedmiarów robót dla potrzeb obliczenia parytetu siły nabywczej (PPP) w 2024 roku. Termin składania ofert: do dnia 12.04.2024 r. do godz. 12:00. 04.04.2024 12.04.2024
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 04.04.2024
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 04.04.2024
Załącznik nr 3 - Szablon raportu z badania cen w budownictwie 04.04.2024
Załącznik nr 4 - Przedmiar do badania cen w budownictwie realizowanego w 2023 r 04.04.2024
25/RŚ/2024
Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 12.04.2024 do godz. 12:00. 02.04.2024 12.04.2024
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia 02.04.2024
Załącznik nr 1.1 - Szacunek głównych ziemiopłodów 02.04.2024
Załącznik nr 1.2 - Szacunek siano z łąk trwałych 02.04.2024
Załącznik nr 1.3 - Szacunek owoce 02.04.2024
Załącznik nr 1.4 - Szacunek warzywa 02.04.2024
Załącznik nr 1.5 - Szacunek warzywa pod osłonami 02.04.2024
Załącznik nr 2.1 - Opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów 02.04.2024
Załącznik nr 2.2 - Opis warunków wpływających na wysokość produkcji z łąk trwałych 02.04.2024
Załącznik nr 2.3 - Opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów owoców 02.04.2024
Załącznik nr 2.4 - Opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów warzyw 02.04.2024
Załącznik nr 3.1 - Formularz ofertowy dla części 1-3 02.04.2024
Załącznik nr 3.2 - Formularz ofertowy dla części 4-18 02.04.2024
Załącznik nr 3.3 - Formularz ofertowy dla części 19 02.04.2024
21/DB/2024
Przegląd techniczny separatora i komór osadników zlokalizowanych na terenie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208”. Termin składania ofert: do dnia 29.03.2024 r. do godz. 14:00. 22.03.2024 29.03.2024
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 22.03.2024
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 22.03.2024
17/DB/2024
Naprawa szaf klimatyzacji precyzyjnej zainstalowanych w magazynach archiwum w budynku GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208; nr sprawy: 17/DB/2024. Termin składania ofert do dnia 27.03.2024 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 20 marca 2024 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. 13.03.2024 27.03.2024
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 13.03.2024
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 13.03.2024
Protokół z wizji lokalnej 20.03.2024
Modyfikacja i wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 21.03.2024
Zapytanie ofertowe zmienione w dniu 21-03-2024 r. 21.03.2024
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 21-03-2024 r. 21.03.2024
20/DB/2024
Zakup wraz z dostawą do siedziby GUS plecaków na laptopy 17,3” w ilości 230 szt.” Termin składania ofert: do dnia 19.03.2024 r. do godz. 15:00. 12.03.2024 19.03.2024
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 12.03.2024
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 12.03.2024
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 13.03.2024
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego II 14.03.2024
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego III 18.03.2024
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego IV 19.03.2024
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 30.04.2024 14:22
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4  5  6  7  8  9    33
Do góry