Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
11.12.2020 13:40 Olga Czerska Publikacja Przechowywanie 1500 m.b. dokumentów złożonych na 156 drewnianych jednostkach paletowych. Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2020 r. do godz. 12:00.
11.12.2020 13:26 Grzegorz Stępień Edycja Przetarg nieograniczony (w procedurze odwróconej) na dostawę sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19
11.12.2020 12:59 Jacek Pruski Edycja Ekspert do spraw kodowania przyczyn zgonu
11.12.2020 12:44 Jacek Pruski Publikacja Ekspert do spraw kodowania przyczyn zgonu
11.12.2020 12:37 Grzegorz Stępień Edycja Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej stosowanych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją spisów powszechnych
11.12.2020 12:34 Grzegorz Stępień Edycja Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej stosowanych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją spisów powszechnych. Dostawa stacji do dezynfekcji rąk i dostawa płynu do dezynfekcji rąk
11.12.2020 09:47 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12.12.2020
11.12.2020 08:47 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Systemami Udostępniania Danych w Departamencie Opracowań Statystycznych
11.12.2020 08:34 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Systemami Udostępniania Danych w Departamencie Opracowań Statystycznych
11.12.2020 08:24 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Cen Konsumpcyjnych w Departamencie Handlu i Usług
11.12.2020 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
11.12.2020 07:59 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Systemami Udostępniania Danych w Departamencie Opracowań Statystycznych
10.12.2020 15:03 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
10.12.2020 14:42 Łukasz Poszepczyński Edycja Dostawa sprzętu komputerowego
10.12.2020 14:25 Elżbieta Bożek Edycja Dostawa oraz instalacja macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem i wdrożenie do posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury
10.12.2020 13:22 Aleksandra Kornaś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren miasta Zabrza i Gliwic
10.12.2020 12:44 Jacek Pruski Edycja Dostawa tabletów
10.12.2020 12:23 Daniel Koźmiński Edycja Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej stosowanych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją spisów powszechnych. Dostawa stacji do dezynfekcji rąk i dostawa płynu do dezynfekcji rąk
10.12.2020 12:20 Daniel Koźmiński Edycja Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej stosowanych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją spisów powszechnych
10.12.2020 11:35 Ilona Kozos Edycja Konserwacja i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 10:00. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 9 grudnia 2020 r. o godz. 11.00
10.12.2020 10:37 Agata Lewandowska Edycja Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).
10.12.2020 09:29 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa służbowego samochodu osobowego - postępowanie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
10.12.2020 09:24 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa sprzętu komputerowego
09.12.2020 15:30 Ilona Kozos Edycja Świadczenie usług wsparcia w postaci asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „WROTA STATYSTYKI” w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”. Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2021 r. do godz. 10:00.
09.12.2020 14:45 Ilona Kozos Edycja Konserwacja i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 10:00. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 9 grudnia 2020 r. o godz. 11.00
09.12.2020 14:36 Aleksandra Kornaś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr KCE-WAD.271.2.2020
09.12.2020 13:57 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na „Zakup wraz z dostawą 160 sztuk oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu”
09.12.2020 12:57 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Systemami Udostępniania Danych w Departamencie Opracowań Statystycznych
09.12.2020 12:17 Marek Bartoszewicz Edycja Dostawa sprzętu komputerowego dla US w Zielonej Górze. Termin składnia ofert: 04.12.2020 do godz. 09:30.
09.12.2020 11:28 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa sprzętu komputerowego
09.12.2020 11:25 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa sprzętu komputerowego
09.12.2020 11:16 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na „Dostawę około 319 telefonów komórkowych (smartfonów) na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu”
09.12.2020 09:18 Daniel Koźmiński Edycja Przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony indywidualnej stosowanych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją spisów powszechnych
09.12.2020 08:38 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09.12.2020
09.12.2020 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
09.12.2020 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
09.12.2020 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
09.12.2020 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
09.12.2020 07:59 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Integracji Źródeł Danych w Departamencie Rynku Pracy
09.12.2020 07:29 Andrzej Muszewski Edycja Referendarz statystyk w Oddziale w Tczewie
08.12.2020 17:54 Aneta Łyżwa Publikacja Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2020-12-16, godzina 10:00
08.12.2020 16:31 Andrzej Muszewski Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku i oddziałów w terenie
08.12.2020 16:04 Andrzej Muszewski Edycja Referendarz statystyk w Oddziale w Tczewie
08.12.2020 16:02 Andrzej Muszewski Publikacja Referendarz statystyk w Oddziale w Tczewie
08.12.2020 15:14 Grzegorz Stępień Publikacja Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej stosowanych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją spisów powszechnych. Dostawa stacji do dezynfekcji rąk i dostawa płynu do dezynfekcji rąk
08.12.2020 14:46 Olga Czerska Edycja Świadczenie usług wsparcia w postaci asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „WROTA STATYSTYKI” w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”. Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2021 r. do godz. 10:00.
08.12.2020 14:38 Bartosz Wielądek Edycja Dostawa i wdrożenie systemu WAF (ang. Web Application Firewall) monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych. Termin składania ofert: do 23 grudnia 2020 r. do godz. 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 29 grudnia 2020 r. godzina 9:00.
08.12.2020 14:30 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu RCP dla Urzędu Statystycznego w Lublinie opartego na wykorzystywanym systemie RACS - postępowanie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
08.12.2020 14:16 Elżbieta Bożek Edycja Dostawa laptopów
08.12.2020 14:15 Elżbieta Bożek Edycja Dostawa laptopów
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    12
Do góry