Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
02.08.2022 09:31 Małgorzata Kloz Publikacja Samodzielny Referent w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
02.08.2022 08:57 Małgorzata Kloz Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
01.08.2022 15:40 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyk Wody i Odpadów w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
01.08.2022 14:30 Dariusz Mazurek Publikacja Specjalista w Wydziale Obsługi Klientów w Departamencie Edukacji i Komunikacji
01.08.2022 14:16 Piotr Klimaszewski Publikacja Specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
01.08.2022 14:04 Piotr Klimaszewski Edycja Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji
01.08.2022 14:01 Piotr Klimaszewski Edycja Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji
01.08.2022 14:00 Piotr Klimaszewski Edycja Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji
01.08.2022 13:58 Piotr Klimaszewski Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji
01.08.2022 13:38 Małgorzata Kloz Publikacja Specjalista w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych do spraw: analiz i badań regionalnych
01.08.2022 10:08 Anna Polińska Edycja Starszy Statystyk do spraw rejestrów w Oddziale w Lesznie
01.08.2022 10:08 Anna Polińska Publikacja Starszy Statystyk do spraw rejestrów w Oddziale w Lesznie
01.08.2022 09:32 Beata Putkowska Publikacja Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie Rady Konsultacyjnej do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań
29.07.2022 14:01 Sylwia Matyś Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren miasta Sosnowiec oraz powiatu będzińskiego
29.07.2022 13:54 Bartosz Wielądek Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zdalnych dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2022 r. do godziny 10:00.
29.07.2022 12:31 Bartosz Wielądek Edycja Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2022 r. Termin składania ofert: 19.07.2022 r. do godz. 10:00.
29.07.2022 10:35 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
29.07.2022 10:11 kozlowskaj Edycja Starszy statystyk do spraw rejestru REGON w Wydziale Organizacji i Rejestrów
29.07.2022 10:03 kozlowskaj Edycja Starszy statystyk do spraw rejestru REGON w Wydziale Organizacji i Rejestrów
29.07.2022 10:02 kozlowskaj Edycja Starszy statystyk do spraw rejestru REGON w Wydziale Organizacji i Rejestrów
29.07.2022 09:59 kozlowskaj Edycja Starszy statystyk do spraw rejestru REGON w Wydziale Organizacji i Rejestrów
29.07.2022 09:58 kozlowskaj Edycja Starszy statystyk do spraw rejestru REGON w Wydziale Organizacji i Rejestrów
29.07.2022 09:47 kozlowskaj Edycja Starszy statystyk do spraw rejestru REGON w Wydziale Organizacji i Rejestrów
29.07.2022 09:23 kozlowskaj Edycja Starszy statystyk do spraw rejestru REGON w Wydziale Organizacji i Rejestrów
29.07.2022 09:21 kozlowskaj Edycja Starszy statystyk do spraw rejestru REGON w Wydziale Organizacji i Rejestrów
29.07.2022 09:21 kozlowskaj Edycja Starszy statystyk do spraw rejestru REGON w Wydziale Organizacji i Rejestrów
29.07.2022 09:19 kozlowskaj Publikacja Starszy statystyk do spraw rejestru REGON w Wydziale Organizacji i Rejestrów
29.07.2022 00:01 Sylwia Matyś Publikacja Specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych
28.07.2022 13:33 Sylwia Matyś Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren miasta Sosnowiec oraz powiatu będzińskiego
28.07.2022 13:12 Rafał Kontowski Edycja Zapytanie ofertowe na przeglądy i konserwacje urządzeń instalacyjnych i elewacji w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
28.07.2022 13:11 Rafał Kontowski Publikacja Zapytanie ofertowe na przeglądy i konserwacje urządzeń instalacyjnych i elewacji w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
28.07.2022 12:44 Małgorzata Dąbrowska Edycja Sprzątaczka (poza korpusem służby cywilnej)
28.07.2022 12:44 Małgorzata Dąbrowska Publikacja Sprzątaczka (poza korpusem służby cywilnej)
28.07.2022 09:56 Piotr Klimaszewski Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28.07.2022 r.
28.07.2022 09:50 Piotr Klimaszewski Publikacja Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Migracji i Narodowości w Departamencie Badań Demograficznych
28.07.2022 09:31 Sylwia Matyś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren miasta Sosnowiec oraz powiatu będzińskiego
28.07.2022 09:24 Sylwia Matyś Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren miasta Zabrze oraz powiatu gliwickiego
28.07.2022 09:24 Sylwia Matyś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren miasta Zabrze oraz powiatu gliwickiego
28.07.2022 08:51 Dorota Kabzińska-Galas Publikacja Starszy księgowy w Wydziale Ekonomicznym
28.07.2022 08:41 Monika Skorzybót Edycja Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.
28.07.2022 08:40 Monika Skorzybót Edycja Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.
27.07.2022 12:27 Dariusz Mazurek Publikacja Przeprowadzenie oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze za pomocą wywiadów. Termin składania ofert: do dnia 3-08-2022 r. do godz. 14:00.
27.07.2022 12:23 Agnieszka Jagoda Edycja Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu przy budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 17 sierpnia 2022 r. do godziny 12:00. Zamawiający informuje, że w dniu 27 lipca 2022 r. o godzinie 12:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
27.07.2022 10:44 Agnieszka Jagoda Edycja Modernizacja węzła cieplnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 17 sierpnia 2022 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 27 lipca 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
27.07.2022 09:28 Piotr Klimaszewski Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27.07.2022 r.
27.07.2022 08:44 Piotr Klimaszewski Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyki Ludności i Analiz w Departamencie Badań Demograficznych
27.07.2022 08:32 Piotr Klimaszewski Edycja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
27.07.2022 08:30 Piotr Klimaszewski Publikacja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
26.07.2022 09:46 Piotr Klimaszewski Publikacja Specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy – służba bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Organizacji i Kadr
26.07.2022 09:15 Dariusz Mazurek Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26.07.2022 r.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
Do góry