Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
25.06.2020 13:33 Dariusz Mazurek Publikacja Specjalista w Wydziale Koordynacji Projektów Teleinformatycznych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
25.06.2020 09:53 Marcin Żołynia Edycja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
25.06.2020 09:52 Marcin Żołynia Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji
24.06.2020 12:40 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Starszy statystyk ds. rejestru REGON w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim
24.06.2020 12:19 Agnieszka Jagoda Edycja Wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Termin składania ofert: 17-03-2020 r., godz. 10:00.
24.06.2020 10:05 Barbara Zielińska Publikacja Dostawa 1000 zestawów notes z długopisem w opakowaniu.
24.06.2020 09:59 Barbara Zielińska Publikacja Dostawa ręczników frotte.
24.06.2020 06:48 Daniel Koźmiński Edycja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych – Pion Realizacji Badań
24.06.2020 06:47 Daniel Koźmiński Edycja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych – Pion Realizacji Badań
24.06.2020 06:00 Daniel Koźmiński Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych – Pion Realizacji Badań
24.06.2020 06:00 Daniel Koźmiński Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych – Pion Realizacji Badań
24.06.2020 06:00 Daniel Koźmiński Edycja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych – Pion Realizacji Badań
23.06.2020 14:50 Marcin Żołynia Edycja Zapytanie ofertowe: przygotowanie recenzji merytorycznej i wydawniczej publikacji Rządowej Rady Ludnościowej „Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje” będącej efektem konferencji naukowej o tym samym tytule. Publikacja poświęcona jest różnym aspektom wpływu migracji na procesy demograficzne w Polsce. Objętość publikacji to ok. 340 stron formatu A4 (ok. 380 tys. znaków). Termin składania ofert: do dnia 26.06.2020 r. do godz. 10:00.
23.06.2020 13:52 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz bezterminowych licencji oprogramowania systemowego narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS na potrzeby projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin składania ofert: 23-06-2020 r. godz. 12:00
22.06.2020 17:53 Agnieszka Jagoda Edycja Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). Termin składania ofert: 3-08-2020, godz. 10:00.
22.06.2020 13:06 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Termin składania ofert: 30-06-2020 r. do godz. 10:00.
22.06.2020 11:50 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
22.06.2020 11:41 Mirosław Dziewit Publikacja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
22.06.2020 08:25 Mirosław Dziewit Publikacja Specjalista w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
22.06.2020 08:15 Mirosław Dziewit Publikacja Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
22.06.2020 08:13 Aleksandra Kornaś Publikacja Inspektor do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
22.06.2020 08:12 Marcin Żołynia Publikacja Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
22.06.2020 08:09 Marcin Żołynia Edycja Specjalista w Wydziale Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
22.06.2020 08:05 Marcin Żołynia Edycja Specjalista w Wydziale Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
22.06.2020 08:03 Marcin Żołynia Edycja Specjalista w Wydziale Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
22.06.2020 08:00 Marcin Żołynia Publikacja Specjalista w Wydziale Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
19.06.2020 14:32 Aleksandra Kornaś Edycja Statystyk do spraw udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych
19.06.2020 14:30 Aleksandra Kornaś Edycja Młodszy księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
19.06.2020 14:28 Aleksandra Kornaś Publikacja Statystyk do spraw udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych
19.06.2020 14:17 Aleksandra Kornaś Publikacja Młodszy księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
19.06.2020 14:14 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Stała konserwacja, bieżące usunięcie awarii i uszkodzeń elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu wideodomofonu. Doposażenie systemu w elementy zabezpieczenia i alarmowania otwartych drzwi. Modernizacja systemu wideodomofonu zainstalowanego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie al. Niepodległości 208. Termin i godzina składania ofert: 22.06.2020 r. godz. 10:00.
19.06.2020 14:05 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
19.06.2020 13:48 Marcin Żołynia Edycja Zapytanie ofertowe: Nasadzenie zastępcze 4 szt. drzew oraz frezowanie 2 szt. karp na terenie zewnętrznym, należącym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 30.06.2020 r. do godz. 10:00.
19.06.2020 13:47 Marcin Żołynia Edycja Zapytanie ofertowe: Nasadzenie zastępcze 4 szt. drzew oraz frezowanie 2 szt. karp na terenie zewnętrznym, należącym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 30.06.2020 r. do godz. 10:00.
19.06.2020 13:46 Marcin Żołynia Publikacja Zapytanie ofertowe: Nasadzenie zastępcze 4 szt. drzew oraz frezowanie 2 szt. karp na terenie zewnętrznym, należącym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 30.06.2020 r. do godz. 10:00.
19.06.2020 13:16 Jacek Pruski Publikacja Ankieter na terenie miasta Grudziądz (poza korpusem służby cywilnej)
19.06.2020 12:48 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę około 200 sztuk termicznych pojemników obiadowych o pojemności 1800 ml oraz 180 sztuk termicznych pojemników obiadowych o pojemności 1000 ml na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako upominek dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu modułowym DS.-50 na badaniu budżetów w 2020 r.
19.06.2020 12:29 Dariusz Mazurek Publikacja Zapytanie ofertowe: Aktualizacja systemu eBiuro i oprogramowania towarzyszącego. Termin składania ofert: do dnia 31.07.2020 r. do godz. 10:00.
19.06.2020 11:32 Daniel Koźmiński Edycja Sukcesywne dostawy wody dla pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie w okresie od 15.06.2020 r. do 30.09.2020 r.
19.06.2020 11:31 Daniel Koźmiński Edycja Dostawa 8 tabletów na potrzeby ankieterów Urzędu Statystycznego w Warszawie
19.06.2020 11:30 Dariusz Mazurek Publikacja Zapytanie ofertowe: przygotowanie recenzji merytorycznej i wydawniczej publikacji Rządowej Rady Ludnościowej „Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje” będącej efektem konferencji naukowej o tym samym tytule. Publikacja poświęcona jest różnym aspektom wpływu migracji na procesy demograficzne w Polsce. Objętość publikacji to ok. 340 stron formatu A4 (ok. 380 tys. znaków). Termin składania ofert: do dnia 26.06.2020 r. do godz. 10:00.
19.06.2020 11:23 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę około 4.000 sztuk włókienniczych toreb z logo na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako składnik upominku do zapakowania upominków dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu BGD, EU-SILC w 2020 r.
19.06.2020 10:28 Dariusz Mazurek Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa automatycznego ekspresu do kawy wraz ze środkami do konserwacji do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin i godzina składania ofert: 23.06.2020 r. godz. 14:00
19.06.2020 08:30 Dariusz Mazurek Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań i Analiz Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych
18.06.2020 15:41 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Termin składania ofert: 30-06-2020 r. do godz. 10:00.
18.06.2020 15:40 Bartosz Wielądek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Termin składania ofert: 30-06-2020 r. do godz. 10:00.
18.06.2020 14:29 Dariusz Mazurek Publikacja Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
18.06.2020 14:26 Dariusz Mazurek Publikacja Konsultant w Wydziale Infrastruktury Teleinformatycznej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
18.06.2020 12:50 Dariusz Mazurek Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań i Analiz Gospodarki Społecznej w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.06.2020 11:48 Dariusz Mazurek Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań i Analiz Gospodarki Społecznej w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
Do góry