Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
04.05.2023 10:52 Andrzej Muszewski Publikacja Młodszy specjalista w Ośrodku Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego do spraw: metodologii
04.05.2023 10:51 Piotr Klimaszewski Publikacja Specjalista w Wydziale Zarządzania Systemami Udostępniania Danych w Departamencie Opracowań Statystycznych
02.05.2023 13:18 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00141573/01 z dnia 20.03.2023 r.
02.05.2023 13:16 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00141573/01 z dnia 20.03.2023 r.
28.04.2023 14:11 Daniel Koźmiński Edycja Zapytanie ofertowe na Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i papieru do Urzędu Statystycznego w Warszawie
28.04.2023 13:57 Edyta Kalwajtys Publikacja Starszy księgowy w Wydziale Ekonomicznym
28.04.2023 13:38 Bartosz Wielądek Edycja Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2023 r. Termin składania ofert upływa w dniu 6 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00.
28.04.2023 13:27 Monika Papierz Edycja Adaptacja pomieszczeń na archiwum budynku Urzędu Statystycznego w Krakowie, ul. K. Wyki 3
28.04.2023 13:19 Monika Papierz Edycja Adaptacja pomieszczeń na archiwum budynku Urzędu Statystycznego w Krakowie, ul. K. Wyki 3
28.04.2023 12:26 Maria Konieczkowska Edycja Adaptacja pomieszczeń na archiwum budynku Urzędu Statystycznego w Krakowie, ul. K. Wyki 3
28.04.2023 11:31 Maria Konieczkowska Edycja Adaptacja pomieszczeń na archiwum budynku Urzędu Statystycznego w Krakowie, ul. K. Wyki 3
28.04.2023 09:12 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28.04.2023 r.
28.04.2023 09:10 Agnieszka Maciejska Publikacja Specjalista w Wydziale Obsługi Klientów w Departamencie Edukacji i Komunikacji
27.04.2023 15:25 Agnieszka Jagoda Edycja Wykonywanie usługi sprzątania w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 25 maja 2023 r. do godz.10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 4 maja 2023 r. o godzinie 11:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
27.04.2023 14:39 Daniel Koźmiński Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu na „Dostawę upominków dla respondentów badań statystycznych”
27.04.2023 13:26 Agnieszka Maciejska Publikacja Przegląd techniczny gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej wraz ze zbiornikiem ppoż. oraz prace remontowe gaśnic i hydrantów wewnętrznych w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Termin składania ofert: do dnia 09-05-2023 r. do godz. 12:00.
27.04.2023 13:05 Agnieszka Maciejska Edycja Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.). Termin składania ofert do dnia 11 maja do godz. 14:00
27.04.2023 13:02 Agnieszka Maciejska Edycja Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.). Termin składania ofert do dnia 11 maja do godz. 14:00
27.04.2023 12:13 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Ogłoszenie o zamówieniu: Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.). Termin składania ofert do dnia 28 kwietnia do godz. 14:00
27.04.2023 12:12 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.). Termin składania ofert do dnia 11 maja do godz. 14:00
27.04.2023 07:15 Jacek Pruski Publikacja Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu łazienek w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział w Toruniu.
26.04.2023 13:31 Agnieszka Maciejska Publikacja Specjalista w Wydziale Obsługi Klientów w Departamencie Edukacji i Komunikacji
26.04.2023 13:14 Daniel Koźmiński Publikacja Starszy Referent do spraw: kadr w Wydziale Kadr i Szkolenia
26.04.2023 12:54 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Statystyk ds. udostępniania informacji statystycznej w Łódzkim Ośrodku Badań Regionalnych
26.04.2023 12:49 Piotr Klimaszewski Publikacja Główny specjalista w Wydziale Organizacji Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
26.04.2023 12:05 Aleksandra Kornaś Edycja Starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Ośrodku Rachunków Regionalnych
26.04.2023 12:03 Aleksandra Kornaś Publikacja Starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Ośrodku Rachunków Regionalnych
25.04.2023 15:22 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00141573/01 z dnia 20.03.2023 r.
25.04.2023 15:22 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00141573/01 z dnia 20.03.2023 r.
25.04.2023 15:20 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00141573/01 z dnia 20.03.2023 r.
25.04.2023 14:42 Jacek Pruski Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
25.04.2023 12:38 Rafał Kontowski Edycja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Samorządów Terytorialnych
25.04.2023 12:15 Żaklina Chudzińska Publikacja Starszy Księgowy do spraw wynagrodzeń w Wydziale Ekonomicznym
25.04.2023 11:54 Bartosz Wielądek Edycja Przygotowanie metodyczne oraz przeprowadzenie zajęć indywidualnych z języka angielskiego w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert do dnia 22.05.2023 r. do godz. 10:00
25.04.2023 11:05 Rafał Kontowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Samorządów Terytorialnych
25.04.2023 10:43 Rafał Kontowski Publikacja Sprzątaczka w Oddziale w Legnicy
25.04.2023 09:57 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
25.04.2023 09:45 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25.04.2023 r.
25.04.2023 09:40 Agnieszka Maciejska Publikacja Samodzielny referent w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji
25.04.2023 08:05 kozlowskaj Edycja inspektor w Wydziale Badań Ankietowych
25.04.2023 08:00 kozlowskaj Publikacja inspektor w Wydziale Badań Ankietowych
24.04.2023 13:02 Aleksandra Kłosińska Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych – miasto Pasłęk i powiat elbląski
24.04.2023 13:00 Aleksandra Kłosińska Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych – miasto Pasłęk i powiat elbląski
24.04.2023 10:32 Monika Papierz Publikacja Ankieter na obszarze powiatu chrzanowskiego bądź sąsiadujących gmin z powiatu krakowskiego
24.04.2023 10:31 Monika Papierz Publikacja Ankieter na obszarze miasta Krakowa
24.04.2023 10:29 Monika Papierz Publikacja Ankieter na obszarze gmin: Skawina, Świątniki Górne, Mogilany, Siepraw z powiatu krakowskiego i myślenickiego.
24.04.2023 10:15 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24.04.2023 r.
24.04.2023 10:13 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Samodzielny referent w Wydziale Projektowania i Obsługi Graficznej w Departamencie Edukacji i Komunikacji
24.04.2023 08:45 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
21.04.2023 15:23 Maria Konieczkowska Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Oddziale w Tarnowie
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    10
Do góry