Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
08.12.2022 09:57 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Księgowy Do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
08.12.2022 09:07 Wojciech Szpakowski Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
08.12.2022 09:01 Wojciech Szpakowski Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
08.12.2022 08:15 Agnieszka Maciejska Publikacja Inspektor na Samodzielnym stanowisku pracy – służba bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Organizacji i Kadr
08.12.2022 08:10 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 08.12.2022 r.
08.12.2022 08:00 Agnieszka Maciejska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.12.2022 08:00 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Opracowań Statystycznych
07.12.2022 14:30 Jacek Pruski Publikacja Starszy statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
07.12.2022 14:22 Agnieszka Jagoda Publikacja Świadczenie kompleksowych usług serwisowych i napraw pojazdów, będących własnością Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 13 grudnia 2022 r. do godziny 15:00.
07.12.2022 13:54 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Operator maszyn cyfrowych (poza korpusem służby cywilnej) w Ośrodku Klasyfikacji i Nomenklatur
07.12.2022 12:26 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę kart podarunkowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
07.12.2022 12:25 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę kart podarunkowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
07.12.2022 09:40 Agnieszka Maciejska Publikacja Ekspert (stanowisko poza korpusem służby cywilnej) w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
07.12.2022 08:54 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Obsługi Klientów w Departamencie Edukacji i Komunikacji
07.12.2022 08:32 Daniel Koźmiński Edycja Zapytanie ofertowe na: „Kontynuację wymiany źródeł światła (na świetlówki LED) w budynkach użytkowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie”
07.12.2022 08:31 Agnieszka Maciejska Publikacja Naczelnik wydziału w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Infrastruktury Teleinformatycznej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
07.12.2022 08:16 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
06.12.2022 14:37 Jacek Pruski Publikacja Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu)
06.12.2022 14:32 Jacek Pruski Edycja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
06.12.2022 14:08 Sylwia Matyś Publikacja Starszy specjalista ds. metodologii, koordynacji i organizacji badań statystycznych w Ośrodku Rachunków Regionalnych
06.12.2022 13:09 Jacek Pruski Edycja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
06.12.2022 13:08 Jacek Pruski Edycja Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (samodzielne stanowisko pracy)
06.12.2022 13:00 Jacek Pruski Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
06.12.2022 12:09 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę kart podarunkowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
06.12.2022 10:29 Żaklina Chudzińska Publikacja Statystyk ds. analiz i udostępniania danych statystycznych w Zachodniopomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
06.12.2022 10:27 Żaklina Chudzińska Publikacja Statystyk ds. promocji statystyki publicznej, edukacji oraz CSR w Zachodniopomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
06.12.2022 10:25 Żaklina Chudzińska Publikacja Starszy Księgowy do spraw wynagrodzeń w Wydziale Ekonomicznym
05.12.2022 13:42 Wojciech Szpakowski Publikacja Urząd Statystyczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby ogrzewania obiektu Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu w okresie 24 miesięcy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.”
05.12.2022 11:05 Małgorzata Dąbrowska Edycja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim
05.12.2022 10:53 Małgorzata Dąbrowska Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim
05.12.2022 09:26 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku i oddziałów w terenie
05.12.2022 08:11 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 05.12.2022 r.
05.12.2022 08:00 Agnieszka Maciejska Publikacja Specjalista w Wydziale Badań Masowych i Rejestrowych w Zakresie Rynku Pracy w Departamencie Rynku Pracy
  1  2  3  4  5  6  7  8 
Do góry