Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
11.10.2019 10:35 Krzysztof Makulec Publikacja Ankieter na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego (poza korpusem służby cywilnej)
11.10.2019 10:23 Krzysztof Makulec Publikacja Samodzielny referent ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
11.10.2019 10:18 Krzysztof Makulec Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
11.10.2019 10:15 Krzysztof Makulec Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
11.10.2019 10:06 Krzysztof Makulec Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
11.10.2019 09:00 Krzysztof Makulec Publikacja Statystyk ds. organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Transportu i Łączności
11.10.2019 08:37 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
11.10.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
11.10.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno-Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
11.10.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
11.10.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Zarządzania Systemami Udostępniania Danych w Departamencie Opracowań Statystycznych
11.10.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań i Analiz Migracji i Narodowości w Departamencie Badań Demograficznych
10.10.2019 15:00 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa
10.10.2019 14:48 Bartosz Wielądek Edycja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo PSR oraz dostarczenie materiałów do obsługi promocyjnej na wydarzeniach i eventach w ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Termin składania ofert – 18.10.2019 r. do godz. 10:00
10.10.2019 14:27 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
10.10.2019 12:37 Krzysztof Makulec Publikacja Statystyk ds. organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Transportu i Łączności
10.10.2019 09:05 Krzysztof Makulec Publikacja Samodzielny księgowy w Wydziale Ekonomicznym
09.10.2019 15:37 Krzysztof Makulec Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań w Wydziale Badań Ankietowych
09.10.2019 13:59 Agnieszka Jagoda Edycja Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” w 2019 r. Termin składania ofert: 22-10-2019, godzina 10:00.
09.10.2019 13:56 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS. Termin składania ofert: 21-10-2019 r. godzina 10:00.
09.10.2019 11:54 Krzysztof Makulec Publikacja Ankieter na terenie powiatu piaseczyńskiego (poza korpusem służby cywilnej)
09.10.2019 11:47 Krzysztof Makulec Publikacja Ankieter na terenie powiatu piaseczyńskiego (poza korpusem służby cywilnej)
09.10.2019 08:42 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Dziale Opracowań Zbiorczych w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
09.10.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
09.10.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr
08.10.2019 16:26 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Budżetu i Analiz w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
08.10.2019 14:20 Krzysztof Makulec Publikacja Sprzątaczka w Oddziale w Tczewie
08.10.2019 13:13 Beata Pluta Edycja Zapewnienie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do gmachu GUS
08.10.2019 13:12 Beata Pluta Publikacja Zapewnienie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do gmachu GUS
08.10.2019 12:44 Beata Pluta Edycja Dialog techniczny: Wdrożenie systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM), gromadzącego i korelującego informacje z systemów, aplikacji oraz urządzeń - zaproszenie. Termin składania wniosków: do dnia 18.10.2019 r. do godz. 10:00
08.10.2019 12:42 Beata Pluta Publikacja Dialog techniczny: Wdrożenie systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM), gromadzącego i korelującego informacje z systemów, aplikacji oraz urządzeń - zaproszenie. Termin składania wniosków: do dnia 18.10.2019 r. do godz. 10:00
08.10.2019 12:37 Bartosz Wielądek Edycja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo PSR oraz dostarczenie materiałów do obsługi promocyjnej na wydarzeniach i eventach w ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Termin składania ofert – 18.10.2019 r. do godz. 10:00
08.10.2019 12:33 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.10.2019 12:20 Krzysztof Makulec Edycja Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020
08.10.2019 10:13 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy referent ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
08.10.2019 09:43 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.10.2019 09:07 Krzysztof Makulec Edycja Referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
08.10.2019 09:06 Krzysztof Makulec Edycja Referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
08.10.2019 08:52 Krzysztof Makulec Publikacja Referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
08.10.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista ds. płac w Wydziale Ekonomicznym
08.10.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy statystyk informatyk ds. programowania w Ośrodku Inżynierii Danych
07.10.2019 14:31 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS. Termin składania ofert: 21-10-2019 r. godzina 10:00.
07.10.2019 14:27 Beata Pluta Edycja Zaplanowanie i opracowanie projektu ogólnopolskiej kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym nt. spisów powszechnych. Termin składania ofert: 07-10-2019, godz. 10:00
07.10.2019 13:36 Bartosz Wielądek Edycja Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert – 4.09.2019 r. do godz. 10:00. Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu – 18.09.2019 r. do godz. 10:00.
07.10.2019 13:29 Bartosz Wielądek Edycja Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert – 4.09.2019 r. do godz. 10:00. Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu – 18.09.2019 r. do godz. 10:00.
07.10.2019 13:15 Bartosz Wielądek Edycja Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert – 4.09.2019 r. do godz. 10:00. Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu – 18.09.2019 r. do godz. 10:00.
04.10.2019 14:35 Beata Pluta Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń oraz wsparcia technicznego oprogramowania Systemu Kontroli Dostępu (SKD) i Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP), wideodomofonów oraz systemu kamer wideo IP eksploatowanych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 11.10.2019, godzina 10:00
04.10.2019 10:23 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 6 (sześciu) tematów szkoleń w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później niż do 15 grudnia 2019 roku, dla łącznie 32 (trzydziestu dwóch) pracowników jednostek statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego wraz z obsługą gastronomiczną oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego wraz z zainstalowanym, legalnym oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Otwarte Dane Plus; Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś ,,E-administracja i otwarty rząd”; Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, współfinansowanego przez Unię Europejską. Nr Umowy/Porozumienia o dofinansowanie: POPC.02.03.01-00-0064/18-00 z dnia 20.03.2019. Termin składania ofert: 11-10-2019, godz. 10:00.
04.10.2019 09:08 Krzysztof Makulec Publikacja Administrator systemu ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
04.10.2019 08:46 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    10
Do góry