Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
11.04.2022 08:15 Beata Putkowska Edycja Główny specjalista w Wydziale Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
11.04.2022 00:01 Elżbieta Bożek Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań w Oddziale w Tarnobrzegu
11.04.2022 00:01 Elżbieta Bożek Publikacja Statystyk do spraw rejestru REGON w Oddziale w Tarnobrzegu
08.04.2022 14:41 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyki Ludności i Analiz w Departamencie Badań Demograficznych
08.04.2022 14:38 Wojciech Szpakowski Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
08.04.2022 14:02 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
08.04.2022 11:25 Jacek Pruski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę (zakup i dostarczenie) akcesoriów kuchennych i toreb płóciennych
08.04.2022 11:24 Krzysztof Toboła Edycja Starszy Statystyk w Oddziale w Pile
08.04.2022 11:02 Dominik Krawczyk Edycja Starszy Statystyk w Oddziale w Pile
08.04.2022 10:54 Krzysztof Toboła Edycja Starszy Statystyk w Oddziale w Pile
08.04.2022 10:52 Krzysztof Toboła Edycja Starszy Statystyk w Oddziale w Pile
08.04.2022 10:41 Krzysztof Toboła Publikacja Starszy Statystyk w Oddziale w Pile
08.04.2022 08:26 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Księgowy Do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
08.04.2022 08:01 Dariusz Mazurek Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 08.04.2022 r.
08.04.2022 08:00 Dariusz Mazurek Publikacja Specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
07.04.2022 14:43 Weronika Danowska Publikacja Wykonanie usługi opracowania kosztorysów budowlanych na podstawie gotowych, modelowych przedmiarów robót dla potrzeb obliczenia parytetu siły nabywczej (PPP) w 2022 roku. Termin składania ofert: 14.04.2022 r. do godz. 14:00
07.04.2022 13:01 Jacek Pruski Publikacja Zapytanie ofertowe na dostawę (zakup i dostarczenie) akcesoriów kuchennych i toreb płóciennych
07.04.2022 12:23 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę kocy na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
07.04.2022 09:21 Monika Papierz Edycja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
07.04.2022 09:18 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
07.04.2022 08:53 Dariusz Mazurek Publikacja Wykonanie oceny produktów pod kątem metodologicznym dostarczonych w ramach grantu „Zaufane inteligentne statystyki - Web Intelligence Network - 2020-PL-SmartStat” w latach 2022–2025 z zakresu rozwoju oprogramowania na potrzeby pozyskiwania, procesowania i analizowania danych z nowych źródeł. Perform an evaluation of the products in terms of methodology delivered under the grant "Trusted Intelligent Statistics - Web Intelligence Network - 2020-PL-SmartStat" from 2022 to 2025 in the field of software development for capturing, processing and analyzing data from new sources. Termin składania ofert: do dnia 14-04-2022 r. do godz. 10:00.
07.04.2022 08:44 Marcin Żołynia Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
07.04.2022 08:28 Marcin Żołynia Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
06.04.2022 08:20 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Strategicznego w Gabinecie Prezesa
06.04.2022 08:18 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 06.04.2022 r.
06.04.2022 08:15 Beata Putkowska Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Organizacji Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
06.04.2022 08:12 Beata Putkowska Edycja Starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Strategicznego w Gabinecie Prezesa
06.04.2022 08:11 Beata Putkowska Edycja Starszy Specjalista w Wydziale Organizacji Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
06.04.2022 08:06 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Oddziale w Tarnowie
06.04.2022 08:04 Adam Mańkowski Edycja Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu)
06.04.2022 06:54 Daniel Koźmiński Publikacja Samodzielny księgowy ds. księgowości w Wydziale Ekonomicznym
05.04.2022 14:57 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
05.04.2022 14:40 Daniel Koźmiński Publikacja Specjalista Do spraw: księgowości w Wydziale Ekonomicznym
05.04.2022 14:30 Beata Putkowska Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Handlu Zagranicznego w Departamencie Handlu i Usług
05.04.2022 14:28 Beata Putkowska Edycja Starszy Specjalista w Wydziale Bilansów Paliw, Surowców i Materiałów w Departamencie Przedsiębiorstw
05.04.2022 14:28 Beata Putkowska Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Bilansów Paliw, Surowców i Materiałów w Departamencie Przedsiębiorstw
05.04.2022 08:21 Beata Putkowska Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 05.04.2022 r.
05.04.2022 08:21 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 05.04.2022 r.
05.04.2022 08:15 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
05.04.2022 08:06 Beata Putkowska Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Organizacji Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
04.04.2022 14:46 Jacek Pruski Edycja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
04.04.2022 14:45 Jacek Pruski Edycja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
04.04.2022 14:44 Adam Mańkowski Edycja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
04.04.2022 14:42 Adam Mańkowski Edycja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
04.04.2022 14:33 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kompletów koca z ręcznikiem łazienkowym oraz kompletów rękawic z podkładkami i ręcznikami kuchennymi dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
04.04.2022 14:30 Adam Mańkowski Edycja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
04.04.2022 14:27 Adam Mańkowski Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
04.04.2022 13:43 Beata Putkowska Edycja Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r., z zastrzeżeniem, że realizacja umowy rozpocznie się nie wcześniej niż 1.07.2022 roku.
04.04.2022 12:42 Dariusz Mazurek Publikacja Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022
04.04.2022 11:55 Łukasz Poszepczyński Edycja Pełnomocnik Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych do spraw: ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    11
Do góry