Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.28. Kultura

1. Symbol badania
1.28.03
2. Temat badania
Środki komunikacji masowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o skali i zasięgu wybranych środków masowego przekazu - radia i telewizji oraz wydanych gazet i czasopism (wydawnictw periodycznych) i książek i broszur (wydawnictw nieperiodycznych), a także o wydatkach gospodarstw domowych na kulturę i ich wyposażeniu w sprzęt audiowizualny oraz o abonentach radia i telewizji i wpływach z opłat radiowo-telewizyjnych.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
  • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; Biblioteka Narodowa.

7. Zakres przedmiotowy
Abonenci radia i telewizji. Działalność wydawnicza. Obciążenie respondentów. Usługi telekomunikacyjne.

Wyniki badania:
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych; 1.48.18 Telekomunikacja.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych
1.48.18 Telekomunikacja

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Książki i broszury wydane tytuły, w tym literatura dla dzieci i młodzieży, w przekrojach: języki wydania, tematyka miejsca wydania - województwa i miasta wojewódzkie.
Gazety i czasopisma, w tym czasopisma dla dzieci i młodzieży - tytuły, w przekrojach: częstotliwość ukazywania się, tematyka miejsce wydania - województwa i miasta wojewódzkie.
Wpływy z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego, w przekrojach: województwa.
Przyznane koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, sieci telekomunikacyjne i ich operatorzy, satelitarne platformy cyfrowe.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Kultura w 2018 r. (wrzesień 2019),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019).
Do góry