Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący przyznanych koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

KRRIT SIK 01 - dane dotyczące przyznanych koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji;

Raz w roku do 19 kwietnia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Usługi telekomunikacyjne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.03
Do góry