Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący opłat abonamentowych

KRRIT SIA 01 - dane dotyczące wpływów z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji;

Raz w roku do 19 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Abonenci radia i telewizji.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.03
Do góry