Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Biblioteka Narodowa w Warszawie
Źródło danych:
Zintegrowany System Bibliograficzny Biblioteki Narodowej

BN ZSBBN 01 - dane dotyczące książek i broszur, gazet i czasopism

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Biblioteka Narodowa w Warszawie;

2 razy w roku do 18 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r. - dane wstępne, do 20 czerwca 2019 r. za rok 2018 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność wydawnicza.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.03
Do góry