Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.26. Mieszkania, infrastruktura komunalna

1. Symbol badania
1.26.09
2. Temat badania
Badanie cen nieruchomości mieszkaniowych, gruntowych i komercyjnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o zmianie cen mieszkań, domów, gruntów budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz poziomu czynszów, pustostanów, stopy kapitalizacji dla rynku nieruchomości komercyjnych w miastach wojewódzkich Polski i aglomeracjach / obszarach metropolitarnych oraz ośrodkach stanowiących centra powierzchni biurowych, handlowych i magazynowych województw. Analiza prowadzona jest z punktu widzenia polityki monetarnej i stabilności sektora bankowego oraz poprawy transparentności sektora nieruchomości.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja rządowa - centralna
 • NBP
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • indywidualni odbiorcy krajowi
 • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Nieruchomości: lokalowe, budynkowe, gruntowe, będące przedmiotem obrotu: transakcji kupna, sprzedaży, przeniesienia własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, przeniesienia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy nieruchomości. Ceny nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Obrót nieruchomościami. Zasoby mieszkaniowe.

Wyniki badania:
1.26.04 Obrót nieruchomościami.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.26.04 Obrót nieruchomościami

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Poziom i dynamika średniej ceny mieszkania, domu oraz gruntu budowlanego, w przekrojach: rodzaj ceny (ofertowa, transakcyjna) miasto rodzaj rynku (pierwotny, wtórny).
Poziom i dynamika średnich czynszów, pustostanów, stóp kapitalizacji dla poszczególnych nieruchomości komercyjnych, w przekrojach: rodzaj nieruchomości komercyjnych (biurowe, handlowe, magazynowe).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje:
 • Informacja kwartalna o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w 2018 r. (maj 2018, sierpień 2018, listopad 2018, luty 2019, maj 2019),
 • Raport roczny na temat nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w 2018 roku (wrzesień 2019).
Do góry