Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
Informacja o zawartych aktach notarialnych

MS AN 01 - dane o liczbie zawartych aktów notarialnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Sprawiedliwości;

2 razy w roku do 30 października 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 30 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obrót nieruchomościami.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.04, 1.26.09.
Do góry