Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Narodowy Bank Polski
Źródło danych:
NBP-NM/RW - ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych i gruntowych - rynek wtórny

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
pośrednicy w obrocie nieruchomościami, podmioty zajmujące się obrotem nieruchomościami, agencje nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe działające na rynku nieruchomości mieszkaniowych;

metoda obserwacji pełnej
4 razy w roku do 20 czerwca 2018 r. za okres od 1 marca do 31 maja (dane transakcyjne) oraz wg stanu na dzień 1 czerwca (dane ofertowe) 2018/2019 r., do 20 września 2018 r. za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia (dane transakcyjne) oraz wg stanu na dzień 1 września (dane ofertowe) 2018/2019 r., do 20 grudnia 2018 r. za okres od 1 września do 30 listopada (dane transakcyjne) oraz wg stanu na dzień 1 grudnia (dane ofertowe) 2018/2019 r., do 20 marca 2019 r. za okres od 1 grudnia do 28 lutego (dane transakcyjne) oraz wg stanu na dzień 1 marca (dane ofertowe) 2018/2019 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy nieruchomości. Ceny nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obrót nieruchomościami. Zasoby mieszkaniowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.09
Do góry