Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Narodowy Bank Polski
Źródło danych:
NBP-NM/RP - ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych i gruntowych - rynek pierwotny

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
firmy deweloperskie, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty realizujące inwestycje mieszkaniowe;

metoda obserwacji pełnej
4 razy w roku do 20 czerwca 2018 r. według stanu na 1 czerwca 2018/2019 r., do 20 września 2018 r. według stanu na 1 września 2018/2019 r., do 20 grudnia 2018 r. według stanu na 1 grudnia 2018/2019 r., do 20 marca 2019 r. według stanu na 1 marca 2018/2019 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy nieruchomości. Ceny nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obrót nieruchomościami. Zasoby mieszkaniowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.09
Do góry