Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.80. Operaty statystyczne

1. Symbol badania
1.80.03
2. Temat badania
System Jednostek do Badań Rolniczych - operaty
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji do aktualizacji podmiotowej i przedmiotowej danych w operacie do badań rolniczych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
  • - ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.)
Dane osobowe:
  • Dane osobowe są niezbędne do aktualizacji danych w operacie.
6. Zakres podmiotowy
Gospodarstwa rolne osób fizycznych.
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy demograficzne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Pogłowie bydła. Pogłowie kóz. Pogłowie owiec. Pogłowie świń. Przestrzenna warstwa granic działek ewidencyjnych. Rodzaj prowadzonej działalności. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.

Wyniki badania:
1.45.03 Użytkowanie gruntów; 1.45.09 Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez świń); 1.45.10 Pogłowie i produkcja świń; 1.45.38 Koniunktura w rolnictwie.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.45.03 Użytkowanie gruntów
1.45.09 Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez świń)
1.45.10 Pogłowie i produkcja świń
1.45.38 Koniunktura w rolnictwie

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Informacją wynikową jest zaktualizowany operat do badań rolniczych w zakresie podmiotowym oraz przedmiotowym..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Badanie służy przygotowaniu danych dla operatu do badań rolniczych.
Do góry