Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych

MF SIP-PIT 06 - dane dotyczące osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów;

2 razy w roku do 16 stycznia 2019 r. za rok 2018 r. - dane wstępne, do 30 sierpnia 2019 r. za rok 2018 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
NIP. PESEL.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.03
Do góry