Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
System informacyjny zawierający dane o gospodarstwach rolnych

ARIMR GR 01 - dane dotyczące gospodarstw rolnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2 razy w roku do 28 września 2018 r. za wrzesień 2018 r. - dane wstępne, do 29 marca 2019 r. za rok 2018 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
PESEL.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.29, 1.80.03.
Do góry