Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
Nowy System Informatyczny Ubezpieczeń

KRUS nSIU 02 - dane dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

Raz w roku do 31 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Rodzaj prowadzonej działalności. Ubezpieczeni i płatnicy składek. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres do korespondencji. Adres zamieszkania. Nazwisko i imię. NIP. PESEL. Płeć.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02, 1.80.03.
Do góry