Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.66. Rzeczowy majątek trwały i inwestycje

1. Symbol badania
1.66.01
2. Temat badania
Środki trwałe w gospodarce narodowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o wartości środków trwałych (brutto, netto, zużycie) w gospodarce narodowej w bieżących cenach ewidencyjnych, ich dynamiki (liczonej z cen stałych) i struktury.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • NBP
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy
Wartość brutto środków trwałych według grup rodzajowych środków trwałych: stan na początek roku, wzrost wartości z tytułu budowy, zakupu lub ulepszenia, zmniejszenie wartości z tytułu likwidacji, stan na koniec roku. Wartość dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) i wartość netto środków trwałych.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Wartość brutto środków trwałych, w przekrojach: kraj - sektory (publiczny, prywatny), formy własności, sekcje, działy PKD, grupy i rodzaje środków trwałych, regiony, województwa.
Wskaźniki dynamiki w stosunku do roku poprzedniego (=100) liczone z cen stałych, w przekrojach: kraj - sekcje PKD.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2018 r. (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (grudzień 2019),
 • Leśnictwo 2019 (listopad 2019).
Bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Rzeczowy majątek trwały (grudzień 2019).
Do góry