Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.01. Stan i ochrona środowiska

1. Symbol badania
1.01.01
2. Temat badania
Warunki naturalne (geografia, hydrografia, meteorologia)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o zróżnicowaniu przestrzennym środowiska przyrodniczego (elementy morfologiczne, hydrograficzne, meteorologiczne) i położenia geopolitycznego kraju.

Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja rządowa - centralna
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
6. Zakres podmiotowy
Rzeźba powierzchni. Klimat.
Położenie geograficzne kraju.

7. Zakres przedmiotowy
Dane identyfikacyjne. Hydrologia. Jaskinie. Meteorologia. Naturalne obiekty geograficzne. Obciążenie respondentów. Położenie, terytorium i granice kraju. Sztuczne zbiorniki wodne.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Ważniejsze charakterystyki kartograficzno-topograficzne kraju: położenie geograficzne, rozciągłość południkowa i równoleżnikowa, terytorium, długość granic (lądowych, z poszczególnymi sąsiadami i morskich), długość linii brzegowej, w przekrojach: kraj.
Wybrane elementy morfologiczne: układ pionowy powierzchni, najwyżej oraz najniżej położone punkty i miejscowości, największe głębokości na wodach wewnętrznych, wyższe szczyty górskie, najgłębsze i najdłuższe jaskinie, ważniejsze przełęcze i kulminacje na drogach kołowych, w przekrojach: imiennie.
Wybrane elementy hydrograficzne: powierzchnie zlewisk i dorzeczy, większe rzeki i ich średnie przepływy (roczne i z wielolecia), większe i głębsze jeziora, ważniejsze kanały, większe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne,, w przekrojach: według nazw.
Wybrane charakterystyki meteorologiczne: temperatury powietrza, opady atmosferyczne, zachmurzenie i usłonecznienie, prędkość wiatru (średnie z wielolecia i roczne) temperatury powietrza, miesięczne sumy opadów atmosferycznych i zachmurzenie (średnie miesięczne), w przekrojach: imiennie stacje.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Ochrona Środowiska 2019 (listopad 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Do góry