Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący danych hydrograficznych

IMIGW DH 01 - dane dotyczące zlewisk, dorzeczy, rzek, jezior

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy;

Raz w roku do 16 maja 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Hydrologia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.01
Do góry