Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Komenda Główna Straży Granicznej
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący dokumentacji w zakresie długości lądowej granicy państwowej

KGSG LGP 01 - dane dotyczące lądowej granicy państwowej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Komenda Główna Straży Granicznej;

Raz w roku do 31 maja 2018 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Położenie, terytorium i granice kraju.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.01
Do góry