Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Źródło danych:
Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

GUGIK PRG 01 - dane dotyczące granicy państwowej i linii brzegowej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Główny Urząd Geodezji i Kartografii;

Raz w roku do 10 maja 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Położenie, terytorium i granice kraju.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.01
Do góry