Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.29. Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol badania
1.29.14
2. Temat badania
Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw zdrowia
Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych obrazujących stan higieny żywności żywienia i przedmiotów użytku, higieny środowiska, higieny pracy, higieny dzieci i młodzieży, higieny radiacyjnej oraz efektach prowadzonych kontroli, niezbędnych do podejmowania działań zapobiegawczych eliminujących negatywne zjawiska w obszarze zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • administracja rządowa - terenowa
  • administracja samorządowa - województwo
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Jednostki/instytucje budżetowe: stacje sanitarno-epidemiologiczne.

7. Zakres przedmiotowy
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Działalność kontrolna, w przekrojach: regiony, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych, kontrolowane produkty spożywcze.
Higiena dzieci i młodzieży szkolnej, w przekrojach: regiony, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych, kontrolowane produkty spożywcze.
Higiena pracy, w przekrojach: regiony, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych, kontrolowane produkty spożywcze.
Higiena radiacyjna, w przekrojach: regiony, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych, kontrolowane produkty spożywcze.
Higiena środowiska, w przekrojach: regiony, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych, kontrolowane produkty spożywcze.
Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku, w przekrojach: regiony, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych, kontrolowane produkty spożywcze.
Zapobiegawczy nadzór sanitarny, w przekrojach: regiony, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych, kontrolowane produkty spożywcze.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Badanie służy przygotowaniu danych dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego - tablice wynikowe: Higiena żywności, higiena dzieci i młodzieży, higiena środowiska (czerwiec 2019 r.) oraz dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - tablice wynikowe (maj 2019 r.) .
Do góry