Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Zdrowia
Źródło danych:
MZ-45A - sprawozdanie z zatrudnienia

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
powiatowe, graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna
wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Inspektorat Sanitarny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kadra medyczna. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.14
Do góry