Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
MSWiA-47a - sprawozdanie z działalności sanitarno-epidemiologicznej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Monitoring jakości wody. Monitoring radiologiczny. Nadzór bieżący sanitarny. Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku. Pracujący, w tym zatrudnieni. Profilaktyka zdrowotna. Zapobiegawczy nadzór sanitarny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.14
Do góry