Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.29. Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol badania
1.29.02
2. Temat badania
Zachorowania i leczeni na wybrane choroby
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw zdrowia
Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie zdrowia ludności, w tym leczonych ambulatoryjnie na wybrane jednostki chorobowe, o leczonych na choroby przewlekłe przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów oraz informacje o leczonych z powodu chorób psychicznych i uzależnień.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • administracja rządowa - terenowa
  • administracja samorządowa - województwo
Dane osobowe:
  • W badaniu w zestawie MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu złośliwego są pozyskiwane dane osobowe, które są niezbędne do śledzenia nawrotów choroby, okresu przeżycia od rozpoznania nowotworu oraz śledzenia mnogich chorób nowotworowych.
6. Zakres podmiotowy
Osoby: chore i leczone na wybrane choroby.

7. Zakres przedmiotowy
Zachorowania, problemy zdrowotne.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
W badaniach MZ Liczba stwierdzonych nowych przypadków zachorowań, w tym dla niektórych chorób zakaźnych, w przekrojach: płeć, grupy wieku, środowisko.
W badaniach MZ Chorzy leczeni według przyczyn, w przekrojach: przyczyny chorób, płeć, miejsce zamieszkania, kraj, regiony, województwa.
W badaniach MSWiA: liczba stwierdzonych przypadków zachorowań, w tym dla niektórych chorób, w przekrojach: płeć, grupy wiekowe, środowisko.
W badaniach MSWiA Liczba stwierdzonych przypadków zachorowań u pracowników resortu spraw wewnętrznych i administracji, w przekrojach: województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje:
  • Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2018 (październik 2019).
Do góry