Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Zdrowia
Źródło danych:
MZ-55 - okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

metoda obserwacji pełnej
4 razy w miesiącu 7. dnia miesiąca po zakończeniu przyjęć pacjentów od 1. do 7. dnia miesiąca15. dnia miesiąca po zakończeniu przyjęć pacjentów od 8. do 15. dnia miesiąca22. dnia miesiąca po zakończeniu przyjęć pacjentów od 16. do 22. dnia miesiącaostatniego dnia miesiąca po zakończeniu przyjęć pacjentów od 23. do ostatniego dnia miesiąca;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Zachorowania, problemy zdrowotne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.02
Do góry