Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Zdrowia
Źródło danych:
MZ-56 - dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, zgłoszonych w okresie sprawozdawczym

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w miesiącu do 16. dnia miesiąca od 1. do 15. dnia miesiącado 1. dnia następnego miesiąca od 16. do ostatniego dnia miesiąca;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna
wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w miesiącu do 16. dnia miesiąca od 1. do 15. dnia miesiącado 1. dnia następnego miesiąca od 16. do ostatniego dnia miesiąca;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
powiatowe, graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 7 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 7 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 7 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 7 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna
wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 14 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 14 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 14 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 14 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
powiatowe, graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 20 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna
wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Zachorowania, problemy zdrowotne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.02
Do góry