Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Zdrowia
Źródło danych:
MZ-15 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl, Instytut Psychiatrii i Neurologii, urzędy wojewódzkie
urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 19 kwietnia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Instytut Psychiatrii i Neurologii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 czerwca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Kadra medyczna. Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność. Zachorowania, problemy zdrowotne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.02
Do góry