Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
starostwa powiatowe
Źródło danych:
Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

SPu RCiWN 01 - dane dotyczące cen i wartości nieruchomości

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
starostwa powiatowe, urzędy miast na prawach powiatu;

Raz w kwartale do 25 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r. - dane wstępne, do 27 sierpnia 2018 r. za II kwartał 2018 r. - dane wstępne, do 26 listopada 2018 r. za III kwartał 2018 r. - dane wstępne, do 25 lutego 2019 r. za IV kwartał 2018 r. - dane wstępne, do 25 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy nieruchomości. Ceny nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Obrót nieruchomościami.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.04, 1.64.19.
Do góry