Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.64. Ceny

1. Symbol badania
1.64.19
2. Temat badania
Badanie cen nieruchomości mieszkalnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomach i dynamice średnich cen transakcyjnych nieruchomości mieszkalnych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych w odniesieniu do ustanawiania wskaźników cen mieszkań i domów mieszkalnych zajmowanych przez właściciela (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 33 z 02.02.2013, str. 14, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Nieruchomości: objęte transakcjami kupna/sprzedaży: lokale mieszkalne, grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy nieruchomości. Ceny nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Obrót nieruchomościami.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Średnie rynkowe ceny transakcyjne w zakresie lokali mieszkalnych i gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w przekrojach: kraj, województwa i powiaty obszar miejski i wiejski rynek pierwotny i wtórny.
Średnie rynkowe ceny transakcyjne w zakresie gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w przekrojach: kraj, województwa i powiaty obszar miejski i wiejski.
Kwartalne wskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych i gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w przekrojach: kraj, województwa, wybrane podregiony wybrane miasta na prawach powiatów rynek pierwotny i wtórny.
Kwartalne wskaźniki zmian cen gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w przekrojach: kraj, województwa, wybrane podregiony.
Mediana rynkowych cen za 1m2 lokali mieszkalnych, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty w granicach miast, w miastach na prawach powiatu, poza granicami miast według rodzaju rynku według powierzchni lokali.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Komunikaty i obwieszczenia:
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych z podziałem na województwa w 2018 roku (lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019, kwiecień 2019).
Publikacje GUS:
 • Obrót nieruchomościami w 2018 r. (październik 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Ceny w gospodarce narodowej w 2018 r. (sierpień 2019).
Dane dotyczące kwartalnych wskaźników zmian cen lokali mieszkalnych w publikacji "Biuletyn Statystyczny w 2018 r." udostępniane są kwartalnie.

Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Ceny – Ceny nieruchomości - Wskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych – kwartalnie (lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019, kwiecień 2019),
 • DBW Ceny – Ceny nieruchomości - Wskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych – kwartalnie narastająco (lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019, kwiecień 2019),
 • DBW Ceny – Ceny nieruchomości - Średnie ceny lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – kwartalnie (lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019, kwiecień 2019),
 • DBW Ceny – Ceny nieruchomości - Średnie ceny lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – rocznie (lipiec 2019),
 • DBW Ceny – Ceny nieruchomości - Średnie ceny lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych w miastach na prawach powiatu – kwartalnie (lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019, kwiecień 2019),
 • DBW Ceny – Ceny nieruchomości - Średnie ceny lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych w miastach na prawach powiatu – rocznie (lipiec 2019),
 • DBW Ceny – Ceny nieruchomości - Średnie ceny za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – kwartalnie (lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019, kwiecień 2019),
 • DBW Ceny – Ceny nieruchomości - Średnie ceny za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – rocznie (lipiec 2019),
 • DBW Ceny – Ceny nieruchomości - Średnie ceny za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych w miastach na prawach powiatu – kwartalnie (lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019, kwiecień 2019),
 • DBW Ceny – Ceny nieruchomości - Średnie ceny za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych w miastach na prawach powiatu – rocznie (lipiec 2019),
 • DBW Ceny – Ceny nieruchomości - Mediana cen za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – kwartalnie (lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019, kwiecień 2019),
 • DBW Ceny – Ceny nieruchomości - Mediana cen za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – rocznie (lipiec 2019),
 • DBW Ceny – Ceny nieruchomości - Mediana cen za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych w miastach na prawach powiatu – kwartalnie (lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019, kwiecień 2019),
 • DBW Ceny – Ceny nieruchomości - Mediana cen za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych w miastach na prawach powiatu – rocznie (lipiec 2019).
Inne bazy danych:
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Prices - Housing price statistics (lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019, kwiecień 2019).
Do góry