Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.26. Mieszkania, infrastruktura komunalna

1. Symbol badania
1.26.04
2. Temat badania
Obrót nieruchomościami
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości według ich struktury rodzajowej i przestrzennej.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
  • - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
  • media ogólnopolskie i terenowe
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
  • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Nieruchomości objęte transakcjami kupna/sprzedaży: lokale mieszkalne, lokale niemieszkalne, nieruchomości gruntowe zabudowane, nieruchomości gruntowe niezabudowane.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy nieruchomości. Ceny nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Obrót nieruchomościami.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Liczba dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty w granicach miast, w miastach na prawach powiatu, poza granicami miast rodzaj nieruchomości rodzaj rynku.
Liczba, wartość i powierzchnia sprzedanych nieruchomości, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty w granicach miast, w miastach na prawach powiatu, poza granicami miast rodzaj nieruchomości rodzaju rynku.
Wartość jednostkowa 1 m2 powierzchni sprzedanych nieruchomości, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty w granicach miast, w miastach na prawach powiatu, poza granicami miast rodzaj nieruchomości rodzaj rynku.
Liczba aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, w przekrojach: rodzaje aktów notarialnych związanych ze sprzedażą nieruchomości.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Obrót nieruchomościami w 2018 r. (październik 2019).
Do góry